พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศแคปซูล ขนาด 600 x 1200 x 4 มม.