ครอบสามทาง Y ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 38x46x12 ซม.