ครอบสามทาง T ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 39x42x11.5 ซม.