ครอบสันหลังคา ไตรลอน สีโพลาร์ไวท์ 2.75×51.5×16.5 ซม.