ครอบสันหลังคา ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 2.75×51.5×16.5