ครอบสันหลังคา-สันตะเข้ ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 25.5x45x10.5 ซม.