ครอบสันหลังคา-สันตะเข้ ไตรลอน สีโพลาร์ไวท์ 25.5x45x10.5 ซม.