ครอบปิดจั่ว-ปิดชายตะเข้ ไตรลอน สีโพลาร์ไวท์ 26×23.5×9.5 ซม.