แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน ลอนคู่ สีน้ำเงิน ขนาด 0.50×1.20 ม. 1.2 มม.