ทรายถม คือ ?

วัตถุดิบหลักในการก่อสร้าง นอกจากจะเป็น คอนกรีต ปูน แล้ว ยังมีทราย ที่เป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญ ในการก่อสร้าง ซึ่งทรายนั้น มีด้วยกัน หลายหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้น ก็จะใช้งาน ไม่เหมือนกันอีกด้วย ซึ่งทรายที่เราคุ้นตตา และ เห็นได้ทั่ว ๆ ไปนั้น คือ ทรายถม ทรายถมนั้น สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างหลากหลาย ซึ่งจะสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง ไรบาง มาทำความรู้จักกันเลย

ทรายถม คืออะไร

ทรายถมหรือ ที่เรียกว่าทรายขี้เป็ด ได้ถือว่าเป็นทราย ก่อสร้างอีกประเภท ที่ใช้สำหรับงานปรับพื้น ก่อนที่จะเทพื้น ถมที่ หรือ นำไปใส่ถุงกันน้ำท่วม แต่ที่นิยมใช้ กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่าง ๆ ได้แก่ ถนนใหญ่ ๆ

สำหรับงาน ก่อสร้าง คือทรายที่มีลักษณะ แบบข้างต้น ที่ได้กล่าวไป เป็นวัสดุ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต งานปูนก่อ หรือ งานปูนฉาบ แต่ในการใช้งาน จะต้องเลือก ทรายที่มีความสะอาด มีขนาด และ ชนิดของเม็ดทราย ที่มีความเหมาะสม

มีความแข็งแรง ไม่ผุพังง่าย และ มีมลทิน หรือ สาระประกอบอย่างอื่น อยู่น้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจาก เวลาก่อสร้าง เมื่อนำทราย มาผสมเข้า กับคอนกรีตแล้ว ทรายก็จะเกิดการแทรกตัว เข้าไปในช่องว่าง ระหว่างของหิน ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น

การก่อสร้างทั่วไป จึงต้องมีการ ตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น ของทรายทุกครั้ง ว่าได้ตรงตาม มาตรฐานหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็นสีของทราย การปนเปื้อนของแร่ต่าง ๆ รูปร่าง ขนาดของเม็ดทราย ลักษณะของ เนื้อทราย หรือ ความสามารถในการ

เชื่อมประสานกัน เพื่อให้ได้ทราย สำหรับการก่อสร้าง ที่มีความปลอดภัย และ ตรงตามสเปก ที่ได้ตั้งไว้ ส่วนทรายถม จะไม่ค่อย มีข้อกำหนดอะไร เข้มงวดมากนัด ยกเว้นในงานถม ที่มีลักษณะ ที่พิเศษ มีความจำเพาะ เจาะจง ได้แก่ งานก่อสร้าง สนามบิน หรือ งานก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลุ่ม ที่ต้องการให้ วัสดุสามารถ ระบายน้ำได้ดี

คุณสมบัติของทรายถม

ทรายถมเป็นทราย ที่มีการจับตัวกัน แน่นระหว่างเม็ด จึงทำให้เป็นทราย ที่มีคุณสมบัติ ที่ยุบตัวได้ช้า และ น้อย เมื่อใช้ในงานถม

เป็นทรายที่มี คุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำ หนักจากการ กดทับได้สูง จึงเหมาะสำหรับ การใช้ในงาน ที่ก่อสร้างรากฐานต่าง ๆ

สามารถถมได้ทุกสภาพผิว ดินไม้ว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็ตาม

การใช้งานทรายถม

เป็นทรายที่มีความเหมาะ สมสำหรับงานพื้น หรือ จะนำมาใส่กระสอบ เพื่อป้องกันน้ำ ในฤดูฝนที่สามารถ เกิดน้ำท่วมได้อีกด้วย เนื่องจากทรายถม มีเนื้อทรายที่ จับตัวกันแน่น ทำให้มีช่องว่างระหว่าง เม็ดทรายที่น้อย

ประเภทของทรายในงานก่อสร้าง ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด มีอะไรบ้าง

1. ทรายหยาบ เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ คม และ มีความแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจำพวกคอนกรีต ที่ต้องการความแข็งแรงสูง ได้แก่ เป็นส่วนผสมของคอนกรีต สำหรับทำโครงสร้างสะพาน เขื่อนกั้นดิน อาคารคอนกรีตที่เสริมเหล็ก หรือ โครงสร้างที่เป็น

ฐานรากต่างๆ โดยค่าความหยาบของทราย ที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง จะอยู่ระหว่าง 2.6 – 3.0 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงาน ก่อสร้างอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนทั่วไป หรือ ตึกสูงในเมืองอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

2.ทรายกลาง มีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเล็กมาก จะมีลักษณะของทรายไม่หยาบ หรือละเอียดจนเกินไป เหมาะมากสำหรับงานปูน ประเภทต่างๆ ได้แก่ นำไปใช้ผสมปูนสำหรับก่ออิฐ หล่อท่อ ทำพื้นบ้าน หรือ ใช้เทพื้นคอนกรีต ที่ไม่ได้ต้องการ

ความแข็งแรงมากนัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการทรายขนาดกลาง เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่สามารถคัดขนาดของเม็ดทรายส่งให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3.ทรายละเอียด เป็นเม็ดทรายที่มีขนาดเล็กมีความละเอียดมาก จึงเหมาะกับนำมาใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงที่ต่ำ ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก ได้แก่ นำมาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า นำมาทำอิฐมวลเบา ทำบัว หรือทำลวดลายต่างๆ สามารถนำไปใช้งาน

ฉาบที่ต้องการความละเอียดสูงมาก หรือสามารถใช้ทำอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี

4. ทรายถม หรือที่เรียกว่าทรายขี้เป็ด ได้ถือว่าเป็นทรายก่อสร้างอีกประเภทที่ใช้สำหรับงานปรับพื้นก่อนที่จะเทพื้น ถมที่ หรือนำไปใส่ถุงกันน้ำท่วม แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่างๆ ได้แก่ ถนนใหญ่ๆ

คุณสมบัติของทรายที่สามารถนำมาใช้ผสมคอนกรีต

  1. ไม่มีดิน ถ่าน และฝุ่น มาผสมกันอยู่เกินกว่า 1% โดยน้ำหนัก
  2. ไม่มีอนินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ ใบไม้หนา และอื่นๆอีกมาก ปะปนอยู่
  3. เป็นทรายน้ำจืดหรือ ที่เรียกว่าทรายบก
  4. มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมๆ เพื่อช่วยในการเกาะตัวของคอนกรีต

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ กับเรา ร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork

หรือโทร 086-341-9908

ทรายถม

ทรายถม