รางเก็บสายโทรศัพท์ (PRI Type T) ขนาดยาว 1M. และ 2M.

รางเก็บสายโทรศัพท์ (PRI Type T) ขนาดยาว 1M. และ 2M.