รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น (PRI Type FD)

รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น (PRI Type FD)