การวาง แผ่นพื้น แผ่นพื้นสำเร็จรูป 

ก่อนที่จะทำ การวาง และ ติดตั้ง แผ่นพื้น ควรมีการวางแผน การก่อสร้างก่อน จึงจะมีการกำหนด ระยะเวลา และ ตำแหน่งในการติดตั้ง และใ นการติดตั้งทุกครั้ง จำเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ เพื่อที่จะทำการติดตั้ง ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังต้องเตรียม ความพร้อมของ คานดังนี้

 

การเตรียมคานก่อนวาง แผ่นพื้น 

 • คานจำเป็น ที่จะต้องมีการจัดแนว การจัดตำแหน่งที่ มีความถูกต้อง และ สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ บวกลบไม่เกิน 2 เซนติเมตร
 • คานจะต้องได้รับที่ถูกต้อง
 • ตลอดแนวของคาน จะต้องมีความเรียบ อย่างสม่ำเสมอ คือ การฉาบปูนให้ ได้ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งหากฉาบ ให้มีความเรียบเนียน มากเท่าแค่ไหน คานก็จะมีคุณสมบัติ ที่สามารถรับน้ำหนัก ได้ดีมากเท่านั้นนั่นเอง
 • ความกว้างของคาน ที่งานใช้จำเป็นที่ จะต้องมีขนาดที่ตรง กับแปลนที่ได้ทำการกำหนดไว้ อีกทั้งพื้นผิวของคาน จำเป็นที่จะต้องเรียบเนียน ไม่มีความขรุขระ

วิธีและขั้นตอนการวางแผ่นพื้นท้องเรียบ

HTML tutorial
 • ก่อนที่จะมีการติดตั้ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป จำเป็นที่จะต้อง มีการเตรียมความพร้อม ที่หน้างาน เพื่อให้การวางคานนั้น สามารถทำงาน ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว ทำการเตรียมคาน ที่จะต้องรับน้ำหนัก ของแผ่นพื้น ให้มีหน้ากว้างตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป เพราะในการวางคานนั้น จะทำการวางซ้อนทับ กันระหว่างคานกับแผ่นพื้น 5 ถึง 7.5 ซม. และ คานที่ใช้งาน จะต้องมีความพอดี กับแผ่นพื้น เพื่อป้องกันการทับซ้อนกัน ของแผ่นพื้นด้วยกันเอง
 • ถ้าแผ่นพื้นที่มี ขนาดความยาว ที่มากกว่าสองเมตร จะต้องทำการใช้ไม้ เพื่อยันแผ่นพื้นไว้ที่ใต้แผ่น เอเป็นการถ่ายเทน้ำหนัก ของคอนกรีต อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน ไม่ให้แผ่นพื้นเกิดการ แตกร้าวในระหว่าง ที่ทำการวางหรือติดตั้งแผ่นพื้น
 • คานที่ใช้ในการวาง หรือ ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้น จะต้องมีการเสริมเหล็กเข้าไป ซึ่งขนาดที่ใช้จะอยู่ที่ 9 มิลลิเมตร และ จะต้องทำการฝังเหล็ก ให้มีระยะ 35 ถึง 40 เซนติเมตร เนื่องจากเหล็กที่ การเสริมเข้าไปนั้น จะเป็นตัวที่ทำการยึด แผ่นพื้นไว้กับคาน และ ยังช่วยละการแตกร้าว ของแผ่นพื้นได้ดีมากอีกด้วย
 • วิธีการที่ใช้ในการยกแผ่นพื้น ไปวางบนคานนั้ จะต้องใช้เครน ทำการคล้องสลิง แล้วทำการยกไป วางบนคานอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • ในการวางแผ่นพื้น สำเร็จรูปบนคานนั้น จะต้องวางให้ได้ ระยะห่าง 5 ถึง 7 ซม. ควรทำการวาง ไม่ให้แผ่นพื้น ทับซ้อนกัน แต่จำเป็นที่จะต้องวาง ให้ชิดสนิทกัน และ ควรวางไม่ให้มี ช่องว่างระหว่างแผ่นพื้น
 • หลังจากที่ทำการ วางแผ่นพื้นเสร็จแล้ว และ ขั้นตอนต่อไป คือการเทคอนกรีต ทับลงไปที่หน้าของแผ่นพื้น เพื่อเป็นการเพิ่ม ความแข็งแกร่ง และ เป็นการประสาน แผ่นพื้นนั้นเอง ก่อนที่จะมีการ เทคอนกรีตทับหน้า จะต้องมีการวาง ตะแกรงเหล็ก แล้วจึงทำการ เทคอนกรีตลงไป เพื่อเป็นการเสริมเหล็ก ให้อาคารมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น

LINE : NaichangNetwork หรือ Tel.086-341-9908

HTML tutorial

 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

วิธีการยาแนวร่องของแผ่นพื้นสำเร็จรูป

 • ก่อนอื่นเลยต้อง ทำความสะอาด ร่องแผ่นพื้นเสียก่อน ไม่ให้มีเศษวัสดุอื่น ๆ ติดอยู่ในร่องของแผ่นพื้น
 • หลังจากที่ทำ ความสะอาดเสร็จแล้ว จำเป็นที่จะต้อง ราดน้ำล้างสิ่งสกปรก และ ให้ร่องแผ่นพื้นเปียก
 • ทำการใช้เกรียงปาดปูน ตามร่องของแผ่นพื้น ให้เต็ม และ ให้เรียบในขณะที่ แผ่นพื้นมีความเปียกอยู่ แล้วหลังจากนั้นรอปูแข็งตัว
 • หากเป็นชั้นดาดฟ้า สามารถทำการยาแนว ก่อนที่จะทำการ เทคอนกรีตได้เลย ซึ่งต้องทำการยาแนว ก่อนไม่เกิน สามสิบนาที เพื่อให้ปูนที่ใช้ยาแนว แข็งตัวพร้อมกันกับคอนกรีต เททับหน้าแล้วรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
การวางเหล็กไวร์เมชก่อนเทคอนกรีต

หลังจากที่ทำการ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีการ เทคอนกรีตทับหน้า ของแป่นพื้น จำเป็นที่จะต้องมีการ วางตะแกรงเหล็กไวร์เมช เพื่อเป็นการเสริม กำลังให้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้น มีคุณสมบัติที่สามารถ รับน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้น

แผ่นพื้น

แผ่นพื้น

แผ่นพื้น

**สามารถสั่งซื้อสินค้า และ เช็ค ราคา แผ่นพื้นลวด4เส้น ได้ที่นี่**  

LINE : NaichangNetwork หรือ Tel.086-341-9908

>>>กลับหน้าสารบัญ<<<