ประเภทของเครื่องปั๊มน้ำกับการใช้งาน

เครื่องปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้กันทุกครัวเรือน ซึ่งปั๊มน้ำเป็นเครื่องใช้ ที่ต้องมีติดไว้ในทุกครัวเรือน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้กระจายน้ำ จากถังกักเก็บน้ำ และ เครื่องปั๊มน้ำ มีการใช้งานมายาวนาน แล้วจึงมีการพัฒนา มาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก สบายในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

การแบ่งประเภทของ เครื่องปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำที่ใช้ ในบ้านเรือนนั้น จะสามารถ แบ่งออกได้เป็น สี่ แบบ ซึ่งได้แก่ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง และ ปั๊มน้ำแบบจุ่ม อีกทั้งในการใช้งาน ยังมีการใช้งาน ที่มีความแตกต่าง กันออกไป ดังนั้นจำเป็น ที่จะต้องรู้ถึงคุณสมบัติ ของเครื่องปั๊มน้ำและ การใช้งานของปั๊มน้ำ เพื่อให้เลือกใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

เป็นปั๊มน้ำที่มี ความนิยมมาก ในปัจจุบัน เป็นปั๊มน้ำที่ใช้กัน ในครัวเรือน บ้าน ซึ่งในการทำงาน จะมีการทำงานอัตโนมัติ สามารถสั่งการเปิด – ปิด การทำงานของน้ำได้ ในการใช้งานนั้น จะใช้กระจายน้ำ ไปยังจุดต่าง ๆ ของบ้าน อีกทั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยังสามารถแบ่งได้ เป็น 2 แบบ คือ 1. ปั๊มน้ำแรงดันอากาศ 2. ปั๊มแรงดันคงที่ ซึ่งปั๊มน้ำสองแบบนี้จะใช้ กับบ้านเดี่ยวนั้นเอง และ ทั้ง 2 แบบ มีข้อดี และ ข้อเสียดังนี้

เครื่องปั๊มน้ำ

ข้อดีของปั๊มน้ำแรงดันอากาศ

 1. เหมาะกับบ้าน ที่มีการต่อน้ำประปาโดยตรง เพราะในท่อน้ำ จะมีอากาศปนเข้ามา กับน้ำด้วย เมื่อเราทำการพักน้ำ ไว้ในถังความดัน ก็สามารถแยกน้ำกับอากาศ ออกจากกัน จึงทำให้ใน เวลาที่ใช้งานนั้น สามารถเปิดน้ำ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีติดขัดนั้นเอง
 2. เมื่อเปรียบเทียบ กับปั๊มน้ำแรงดัน คงที่แล้วมีราคา ที่ค่อนข้างถูกมากกว่า
 3. หากเกิดการ ชำรุดเสียหาย มีค่าบำรุงรักษาที่ถูก

ข้อเสียของปั๊มน้ำอัตโนมัติ

มีแรงดันน้ำไม่ค่อยคงที่ เนื่องจากมีการสูบน้ำเ ข้ามาเก็บไว้ในถัง แล้วหากมีความดัน อยู่ในระดับหนึ่งแล้ว ตัวมอเตอร์ของปั๊มน้ำ ก็จะยังไม่ทำงาน จนกว่าจะมีความดัน ที่เหมาะสมทำให้น้ำ มีความไหลแรง กับไหลช้า สลับกันไปในขณะหนึ่ง การที่น้ำเกิดการขาด ช่วงจะทำให้เกิดผลเสีย ต่อเครื่องไฟฟ้า ที่ใช้งานกับระบบน้ำ

ข้อดีของปั๊มน้ำแรงดันคงที่

 1. มีแรงดันน้ำ ที่มีความคงที่ สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีถังความดัน ก็สามารถทำให้ น้ำมีแรงดัน ที่มากพอเพื่อให้ ถูกจุดที่มีการใช้งาน ซึ่งปั๊มน้ำแรงดันคงที่ จะมีการใช้อุปกรณ์ ที่สามารถควบคุม แรงดันของน้ำ เพื่อให้สามารถทำงานได้เลย
 2. มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน และ มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง ทนทานสามารถใช้งานได้เป็น 10 ปี
 3. เนื่องจากเป็นเครื่องปั๊มน้ำ ที่ไม่มีถังเก็บความดัน จึงไม่ต้องกังวล เกี่ยวกับปัญหาของการรั่ว การแตก ของถังความดัน

ข้อเสียของปั๊มน้ำแรงดันคงที่

 1. ในการใช้งาน จะมีอากาศไหล เข้ามาด้วย จึงทำให้เครื่องปั๊ม น้ำนั้นเกิดการทำงาน ที่หนักมากยิ่งขึ้น และ จะมีการสะสมความร้อน ไว้ในมอเตอร์ อาจเกิดความเสียหายได้
 2. หากเกิดการชำรุดเสียหาย มีค่าซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งอะไหล่ ยังหาซื้อได้ยาก
 • ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ

เป็นปั๊มน้ำ ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยความนิยมใช้กัน มากสักเท่าไหร่นักเมื่อ เปรียบเทียบกับปั๊มน้ำอัตโนมัติ ซึ่งมีการทำงาน ที่มีความคล้ายคลึงกับ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แต่ในการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัตินี้ จะต้องควบคุมการ เปิด – ปิด ของปั๊มน้ำเอง 

เครื่องปั๊มน้ำ

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำประเภทนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยม ใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับการสูบน้ำ จากที่กักเก็บน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำ แทงก์น้ำเข้าไปบน อาคารที่มีความสูงมาก ๆ และ นิยมใช้ในงานเกษตร อีกด้วย เป็นปั๊มน้ำที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถสูบน้ำได้ ในปริมาณที่มาก อีกทั้งยังเหมาะ กับการใช้ในงานอย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่มีระบบอัตโนมัติให้ใช้งานเครื่องปั๊มน้ำ

 • ปั๊มน้ำแบบจุ่ม

ปั๊มน้ำประเภทนี้ จะเหมาะสำหรับการ ใช้งานสูบน้ำออก และ มีการผลิตออกมาให้ เลือกใช้งาน อย่างหลากหลายขนาด ซึ่งแต่ละขนาดนั้น จะมีคุณสมบัติในการสูบน้ำ ที่แตกต่างกัน สามารถ เลือกใช้งานได้ตาม ลักษณะการใช้น้ำได้เลย หากมีการใช้งานปั๊มน้ำ อย่างต่อเนื่องสามารถ ใช้ได้ไม่เกินเจ็ดชั่วโมง ซึ่งหากใช้งานที่นาน มากจนเกิดไปจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำนั้น เกิดการชำรุดเสียหายได้ อีกทั้งปั๊มน้ำแบบจุ่ม ยังสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบมีลูกลอย จะเป็นการตัดน้ำอัตโนมัติ และ แบบไม่มีลูกลอยจะเป็น การควบคุมด้วยสวิตช์เอง

เครื่องปั๊มน้ำ

สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่นี้

LINE : NaichangNetwork หรือ Tel : 086-341-9908

>>กลับหน้าสารบัญ<<