เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มคอนกรีต ถือเป็นวัสดุที่จำเป็นอย่างหนึ่งในงานก่อสร้าง  เนื่องจากเป็นรากฐานที่ความมั่นคงให้กับบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะพยุงไม่ให้ตัวบ้านเกินการทรุดตัวลงไปในดิน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านและปลอดภัยต่อชีวิต อีกทั้งยังเป็นการทำให้บ้านมีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย

ประเภทของเสาเข็ม

 1. เสาเข็มตอก ในปัจจุบันเสาเข็มคอนกรีตจะถูกนำไปใช้งานมากที่สุด สาเหตุเพราะเสาเข็มชนิดนี้มีความแข็งแรงและมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าเสาเข็มชนิดอื่น และเสาเข็มคอนกรีตจะแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเข็มอัดแรง ซึ่งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสาเข็มที่มีการใช้งานกันมากที่สุดและยังใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเสาเข็มชนิดนี้ในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเสาเข็มที่มีขนาดของหน้าตัดที่เล็กส่งผลให้เวลาใช้งานไม่ส่งเสียงดังหรือส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนรอบข้างมากนัก และเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงยังมีหน้าตัดให้เลือกทั้งหน้าตัดรูปตัวไอ หน้าตัดรูปตัวทีและยังมีหน้าแบบกลมให้เลือกใช้งานอีกด้วย ซึ่งเสาเข็มประเภทนี้มีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 10-80 ตันต่อต้น
 • เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เพราะในการใช้งานนั้นมีวิธีการใช้งานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ในการเจาะจะเจาะลงไปในดินให้ได้ความลึกตามต้องการและพอดีกับขนาดของเสาเข็มและเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนดไว้แล้วจึงใสเหล็กเสริมแล้วค่อยเทคอนกรีตตามลงไปเพื่อให้กลายเป็นเสาเข็ม อีกทั้งเสาเข็มประเภทนี้ยังสามารถแบ่งชนิดออกได้อีก 2 ชนิด คือเสาเข็มเจาะแบบแห้งและเสาเข็มเจาะแบบเปียก ซึ่งจะทั้ง 2 ชนิดนี้จะแตกต่างกันที่ขนาดของเสาเข็มและวิธีการใช้งาน จะมีข้อเสียในการใช้งานเสาเข็มเจาะนั้นคือจะทำให้พื้นที่หน้างานและพื้นที่รอบ ๆ หน้างานนั้นเลอะเทอะและสกปรก ซึ่งทำให้เมื่อเสร็จงานแล้วทำการเก็บและทำความสะอาดยากและอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น
 • เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรงหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเสาเข็มสปันเป็นเสาเข็มที่มีลักษณะเป็นเสาทรงกลมและตรงกลางจะกลวง ซึ่งจะมีการฝังของลวดเหล็กอยู่ในเนื้อคอนกรีตรอบ ๆ อีกด้วย เสาเข็มชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่เป็นรากฐานของอาคารสูงและสะพานหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการความมั่นคงสูงและความแข็งแรงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเสาเข็มชนิดนี้จะใช้วิธีการปั่นคอนกรีตหมุนด้วยความเร็วที่สูงจะทำให้เนื้อของคอนกรีตมีความหน้าแน่นและมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีทั่วไป อีกทั้งในการใช้งานเนื่องด้วยเสาเข็มชนิดนี้เป็นเสาเข็มที่มีลักษณะกลวงตรงกลางจึงทำให้เวลาที่ใช้งานนั้นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าเสาเข็มชนิดอื่น และเสาเข็มสปันมีลักษณะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 20-100 ซม. และมีความหนาอยู่ที่ 6-14 ซม. และมีความยาวของแต่ล่ะท่อนที่ 6-18 ม. ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตด้วย

ข้อดีของเสาเข็มตอก

 1. เป็นเสาเข็มที่มีราคาถูกมากกว่าเสาเข็มประเภทอื่น
 2. เสาเข็มตอกเป็นเสาเข็มสำเร็จรูปจึงสามารถใช้งานได้ทันทีและยังใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานได้อย่างสะดวกมากกว่าเสาเข็มประเภทอื่น
 3. เนื่องจากเสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มสำเร็จรูปจึงสามารถเลือกขนาดได้ก่อนในการใช้งานจริง จึงทำให้งานก่อสร้างมีความผิดพลาดน้องลง

ข้อดีของเสาเข็มตอก

 1. สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือในเขตชุมชนได้ เนื่องจากเสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก
 2. ในการใช้งานนั้นจะเกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยมากจึงไม่ทำให้รบกวนบ้านเรือนหรือคนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
 3. เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรงและยังสามารถรับน้ำหนักได้ดีมากอีกด้วย

ข้อเสียของเสาเข็มตอก

 1. เป็นเสาเข็มที่เวลาใช้งานนั้นจะมีเสียงที่ดังและมีความสั่นสะเทือนมาก จึงทำให้รบกวนบ้านเรือนและคนที่อาศัยอยู่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
 2. เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีความมั่นคงของรากฐานน้อยกว่าเสาเข็มประเภทเจาะ จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กันในงานก่อสร้างขนาดใหญ่

ข้อเสียของเสาเข็มเจาะ

 1. เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีราคาที่สูงมากกว่าเสาเข็มประเภทตอก
 2. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่มากกว่าเสาเข็มประเภทตอก เนื่องจากเป็นเสาเข็มที่จะต้องมีการหล่อขึ้นมาไหม ซึ่งมีระยะเวลาในการหล่อที่ค่อนข้างนาน
 3. อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถ้าหากอยากจะเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของอาคารมากขึ้น

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012423107145