การเลือก เหล็กไวร์เมช มาใช้งานกับเทคนิคในการเลือกดังนี้

เรามีเทคนิคในการเลือก เหล็กไวร์เมช ก่อนนำมาใช้งานมาฝากค่ะ

 

ในการเลือก เหล็กไวร์เมช มาใช้งานสามารถมีเทคนิคในการเลือกไว้เมช 2 แบบดังนี้

 1. ไวร์เมชม้วน เนื่องจากไวร์เมชแบบม้วน สามารถทำการพับ การงอ หรือ การม้วนได้ เนื่องจากเหล็ก หรือ ลวดที่นำมาผลิต ไวร์เมชมีขนาดที่เล็ก จึงสามารถม้วนได้ง่ายนั้นเอง ซึ่งไวร์เมชแบบม้วน เป็นวัสดุที่เหมาะกับงาน อาคาร ลานจอดรถในบ้าน เป็นต้น
 2. ไวร์เมชแผง เป็นไวร์เมชที่มีความแข็งแรง มากกว่าไวร์เมชแบบม้วน เนื่องจากในการผลิต เป็นการใข้เหล็ก หรือ ลวดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาด 6 มม. ขึ้นไปในการผลิต  และ บางทีอาจจะใช้ เป็นเหล็กข้ออ้อย ซึ่งไวร์เมชแบบแผง นี้ เป็นไวร์เมชที่เหมาะสมกับงาน ที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ เช่น โรงจอดรถในห้างสรรพสินค้า ลานสนามบิน ถนน พื้น เป็นต้น

เหล็กไวร์เมช

การเลือกไวร์เมชมาใช้งานควรพิจารณาจากอะไรบ้าง

 1. ขนาดพื้นที่ของไซต์งาน ในการเลือกไวร์เมช มาใช้งานควรทราบถึง พื้นที่ของไซต์งานก่อนว่ามีขนาด พื้นที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะทำการสั่ง ไวร์เมชมาใช้งานได้อย่างพอดี และ ต้องการ
 2. ต้องทราบถึงขนาด ของเหล็กไวร์เมช เนื่องจากการใช้งาน ไวร์เมชนั้น จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับงาน ที่ทำด้วย อีกทั้งเหล็กเส้น ที่นำมาผลิตไวร์เมชนั้น มีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งเหล็กขนาด 3-4 มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่มีขนาดเล็ก จะเหมาะสำหรับงานการก่อสร้างบ้าน หรือ การก่อสร้างทั่วไปนั้นเอง และ ขนาดเหล็ก 6-9 มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงมาก และ เป็นเหล็กที่เหมาะสม กับงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างลานจอดรถในห้าง การสร้างถนนคอนกรีต หรือลานที่สนามบิน เป็นต้น

ประโยชน์ของเหล็กไวร์เมช

 1. การใช้ไวร์เมช สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถ ช่วยลดคนงานได้ เนื่องจากไม่ต้อง ทำการผูกเหล็กเอง จึงทำให้ไม่มีเหล็ก ที่เสียจากการทำงานนั้นเอง
 2. เนื่องจากไวร์เมช เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง ทำการผูกเหล็กเอง จึงสามารถนำมา ใช้งานได้ในทันที อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย และ ทำการขนย้ายได้สะดวก
 3. ไวร์เมชเป็นวัสดุที่สามารถ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีขนาดเล็กจนไปถึงงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น งานที่ซ่อม งานเทพื้น เป็นต้น

LINE : NaichangNetwork หรือ tel. 086-341-9908

เหล็กไวร์เมช

การใช้งานกับขนาดของไวร์เมช

 1. ไวร์เมชขนาด 3 มม. เป็นวัสดุที่คนส่วนมาก จะใช้ในงานปูนพื้น อาคารบ้านเรือนทั่วไป ซึ่งเป็นตะแกรงเหล็ก ที่มีระยะห่างของช่องอยู่ที่ 10×10 ซม. และมีระยะห่างของช่อง 25×25 ซม .
 2. ไวร์เมชขนาด 4 มม. เป็นวัสดุที่คนส่วนมาก ใช้ในงานเทพื้น ทำลานจอดรถ ของโรงงานที่ต้องการ ความแข็งแรงมากเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตะแกรงเหล็กที่มีระยะห่างของช่องอยู่ที่ 20×20 ซม.
 3. ไวร์เมชขนาด 6 มม. ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้สำหรับงาน ทำถนนคอนกรีต เนื่องจากเป็นตะแกรงเหล็ก ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
 4. ไวร์เมชขนาด 9 มม. หรือ 12 มม. ส่วนใหญ่จะใช้ในงานทำถนนคอนกรีต ที่ต้องการคุณสมบัติ ที่สามารถรับแรง หรือ รับน้ำหนักที่มาก ๆ ได้ดี เพราะเป็นตะแกรงเหล็กที่มีความแข็งแรงมากนั้นเอง

 

ข้อดีและขอเสียในการใช้งานไวร์เมช

ข้อดีของการใช้งานไวร์เมชตะแกรงเหล็ก
 • เป็นตะแกรงเหล็ก ที่มีความแข็งแรง ทนทานมาก เนื่องจากในกระบวนการ ในการผลิตมีความละเอียดที่สูง คือการอาร์คด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีการเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกัน จึงทำให้มีความแข็งแรงมาก กว่าการผูกเหล็กเอง
 • ช่วยลดเวลาในการทำงาน และ สามารถลดงานได้อีกด้วย ซึ่งลดขั้นตอนการทำงานลงเยอะมาก จึงคุ้มค่าต่อการใช้งาน
 • ไวร์เมชเป็นตะแกรง สำเร็จรูปที่สามารถผลิตขนาด ตามที่ต้องการใช้งานได้เลย จึงไม่การเสียเหล็ก จากการตัดเหล็กนั้นเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อเหล็ก และ ค่าแรงงานของ คนงานที่ทำการผูก การตัด หรือ ทำการดัดเหล็กนั้นเอง
 • เป็นตะแกรงเหล็ก ที่มีการผลิตที่มีความทันสมัย และ ได้มาตรฐาน จึงทำให้มีคุณภาพที่เท่ากันทุกเส้น และ จุดเชื่อมของไวร์ติดแน่น อีกทั้งยังมีความละเอียดสูง จึงทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
ข้อเสียในการใช้ไวร์เมช
 • ในการใช้งานไม่สามารถใช้งานได้ในแนวดิ่ง
 • เนื่องจากเป็นเหล็ก จึงทำให้มีน้ำหนักที่มาก ในการขนส่ง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานค่อนข้างเยอะ

LINE : NaichangNetwork หรือ tel. 086-341-9908

เหล็กไวร์เมช

การใช้ไวร์เมชในงานคอนกรีตมีข้อควรระวังดังนี้
 1. ในการใช้งานไวร์เมช ไม่ควรให้ไวร์เมชจม ไปกับพื้นดิน ควรทำการนำลูกปูน มารองก่อนนำไวร์เมชปูบนพื้น ก่อนทำการ อีกทั้งขณะที่ทำงาน ไม่ควรเหยียบไวร์เมช
 2. ในการวางไวร์เมช ไม่ควรวางกับพื้นโดยตรง ควรหาลูกปูน หรือ หาแผ่นพลาสติกมารองก่อนวางไวร์เมช เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดิน
 3. ควรเลือกไวร์เมชใ ห้มีขนาดที่เหมาะสม และ พอดีเพื่อให้ได้งาน ที่มีคุณภาพ ซึ่งตะแกรงเหล็กไวร์เมช มีขนาดให้เลือกใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย เช่น 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 9 มิลลิเมตร เป็นต้น
ข้อควรรู้เกี่ยวกับตะแกรงเหล็กไวร์เมช
 1. เหล็กไวร์เมชเป็นตะแกรงเหล็ก ที่มีขนาดให้เลือกใช้งาน อย่างหลากหลาย ซึ่งไวร์เมชจะมีแบบ ผิวเรียบปกติ กับข้ออ้อย ซึ่งขนาดมีตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป อีกทั้งในการผลิต ยังสามารถกำหนดขนาด ของเหล็กไวร์เมช ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย
 2. ไวร์เมขมีให้เลือก ใช้งานทั้งแบบม้วน และ แบบแผง ซึ่งแบบแผงสามารถ ทำการตัดตามขนาด ที่ต้องการใช้งานได้เลย แต่ต้องคำนึงถึงการขนส่งด้วย
 3. เหล็กที่จะนำมาผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมชนั้น จะต้องผ่านการรีดเย็น ซึ่งเหล็กไวร์เมชเป็นเหล็ก ที่มีความไวต่อความชื้น จึงทำให้เหล็กไวร์เมช สามารถเกิดสนิมได้ง่ายมากกว่าเหล็กรีดร้อนทั่วไป แต่เหล็กไวร์เมชก็สามารถ กำจัดสนิทได้ง่ายด้วยเช่นกัน
 4. ในปัจจุบันไวร์เมช แบบข้ออ้อยจะเป็นที่นิยม ใช้กันมากกว่าแบบผิวเรียบ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ที่สามารถทำการ ยึดเกาะปูนได้ดีมากยิ่งกว่า ผู้รับเหมาะก่อสร้างในปัจจุบันจึงนิยมใช้มากกว่านั้นเอง

สามารถสั่งซื้อเหล็กไวร์เมชได้ที่นี่

LINE : NaichangNetwork หรือ 086-341-9908

>>>กลับหน้าสารบัญ<<<