รางวายเวย์

รางวายเวย์

รางวายเวย์ ปกติทั่วไปส่วนมากจะผลิตขึ้นมาจากแผ่นเหล็ก ที่ถูกนำมาพับจนขึ้นรูปเป็นตัว U และมีฝาครอบ มีความยาวอยู่ที่ 4 ฟุต ซึ่งก็คือ 1.2 เมตร หรือ 8 ฟุต ก็คือ 2.4 เมตร แล้วนำมมาเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นแบบ อีพ๊อกซี่ ส่วนมากทั่วไปจะเป็นสีเทา ซึ่งเหมาะกับการใช้งานภายในตัวอาคารที่ไม่โดนน้ำและแดด การใช้งานหลักๆจะนิยมใช้ปกปิดสายไฟระหว่างชั้นอาคาร เนื่องจากสายไฟระหว่างชั้นนั้นจะมีปริมาณหลายเส้น หรือการเดินสายไฟบนฝ้าก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน แต่ถ้าหากมมีปริมาณสายไฟเป็นจำนวนมาก หรือในอาคารใหญ่ที่เปิดโล่งก็สามารถใช้เดินเป็นโครงได้แต่ควรจะต้องใช้รางที่มีความหนาเหมาะสม การเดินสายไฟโดยไม่มีวัสดุปกคลุมนั้นเสี่ยงต่อการชำรุดของสายไฟ และรวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานรางวายเวร์ ในชุดจะประกอบด้วยรางกับฝาปิด ยึดติดกันโดยที่ขันสกรูเพื่อป้องกันการเปิดเผย ของฝาเวลาใช้งาน แต่เวลาการซ่อมหรือต้องการที่จะเพิ่มเส้นสายไฟการใช้รางวายเวย์นั้นจะมีข้อดีกว่าเดินท่อร้อยสายไฟตรงที่สามารถเพิ่ม / ลด สายไฟได้โดยง่าย ไม่ต้องทำการสอด / ดึง สายไฟไปตามต่อ ช่างจะใช้เวลาน้อยลงในการทำงานวัสดุที่ใช้ผลิตรางส่วนมากทำมาจากแผ่นเหล็กแล้วถึงมาเคลือบสี แต่หากหน้างานต้องการวัสดุที่พิเศษเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมหรือเหตุผลอื่นๆ ก็สามารถสั่งผลิตขึ้นรูปได้ วัสดุอื่นๆ เช่น สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม นิยมใช้ในพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับสารเคมี หรือใกล้ชายทะเลซึ่งต้องทนต่อกรดด่าง หรือในบางงานที่ต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำหนัก

ข้อดีของราง

 • เนื่องจากเป็นรางที่มีฝาปิดและใช้สกรูในการยึด ดังนั้นจะช่วยป้องกันสายไฟจากสิ่งสกปรก ภายนอกได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆ ที่มักจะเข้าไปทำลายสายไฟก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟได้ยาวนานยิ่งขึ้น และความแข็งแรงจากใช้สกรูยึด ก็สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรางอีกด้วย
 • ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานที่มากขึ้น เพราะจะห่อหุ้มสายไฟของเราไว้ในรางซึ่งจะทำให้ตัวแมลง หรือ สัตว์ต่างๆ ที่มีนิสัยชอบกัดหรือแทะ นั้นไม่สามารถมาแทะ หรือ มากัด สายไฟของเราได้ ซึ่งนั้นเองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สายไฟของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและยังช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยสำหรับบ้านที่มีเด็กชอบเล่นซุกซน ก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาจับสายไฟเล่นได้ด้วย
 • ช่วยเพิ่มความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือ โรงงาน และ บริษัทนั้นการตกแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญ บางทีการที่เราได้เห็นสายไฟเปลือยๆ อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเลยเท่าไหร่ การที่จะเก็บวายไฟไว้ในรางนั้นจะช่วยให้บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งบริษัท นั้นดูแล้วสวยงามมากขึ้น เพราะไม่เห็นสายไฟที่ถูกเก็บไวในรางเดินสายไฟ ทำให้บ้านมีความสวยงามมากอีกยิ่งขึ้นนั้นเอง
 • ปลอดภัยกับบ้านมากยิ่งขึ้น บ้านของเรานั้นมีโอกาส และ ความเสี่ยงต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กน้อย น้ำหก น้ำรั่ว และ แม้กระทั่งโอกาสอื่นๆ ที่จะเกิดอันตรายต่อสายไฟภายในบ้านของเราได้ ซึ่งการวางรางนั้นจะช่วยให้สายไฟในบ้านนั้นได้ถูกป้องกันจากอันตรายได้มากขึ้นและทำให้บ้านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

ข้อแนะนำสำหรับการใช้ราง

 • ควรใช้ในพื้นที่เปิดโล่ง จะทำให้การดูแลรักษาความสะดวกง่ายดดาย
 • จำนวนสายไฟที่เหมาะสมแล้วไม่ควรเกินอยู่ที่ประมาณ 30 เส้น เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน
 • การที่จะติดตั้งตัวยึดรางไฟในทุกๆ ระยะของความยาวที่ 1.5 เมตร เพื่อความปลอดภัยของตัวราง

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 1. ใช้ในพื้นที่เปิดโล่ง อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เป็นรางปิดทึบ ดังนั้นจำเป็นต้องเข้าดูแลได้อย่างสะดวก ถึงได้จำเป็นต้องติดตั้งในที่โล่ง
 2. จำนวนสายไฟเหมาะสม จำนวนสายไฟที่เหมาะสมกับการติดตั้งในรางไม่ควรจะเกิน 30 เส้น เพื่อความปลอดภัย โดยนับจากสายที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้า
 3. มีจุดยึดที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของตัวราง จะต้องมีการติดตั้งตัวยึดรางในทุกๆ 1.5 เมตร
 4. ใช้ให้เหมาะสม กับกรณีที่ต้องการนำรางมาใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง ที่อาจจะเสี่ยงกับการโดนฝน ควรจะเลือกใช้รางที่มีคุณสมบัติในการกันฝนอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอัตรายที่มาจากสายไฟโดนน้ำ และในกรณีของการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงเช่นกัน ก็ควรเลือกวัสดุของรางที่เหมาะสมกับหน้างาน

ถึงแม้ว่า รางวายเวย์ จะมีประโยน์ในการใช้งานเป็นพิเศษ ยังไงการเลือกก็ต้องเลือกให้เหมาะสมอยู่ดี ดังนั้นในการเลือกชนิดของรางหรือการติดตั้ง ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารางได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง

https://www.facebook.com/Anajaknaichang