การใช้งานและประเภทของคอนกรีตผสมเสร็จ

การที่ คอนกรีต ผสมเสร็จ จะมีคุณภาพที่ดีนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งในการผลิต ยังต้องมีปริมาณ ของวัตถุดิบที่ ได้ตามมาตรฐาน และ ต้องมีการควบคุมอยู่เสมอ ตั้งแต่การชั่งตวง ส่วนผสมต่าง ๆ การขนส่ง การเท การบ่มคอนกรีต เป็นต้น

และ คอนกรีตต้องมีคุณสมบัติ ที่สามารถทำงารได้ง่าย มีกำลังอัดที่ ตรงตามมาตรฐาน และ มีคุณสมบัติ การทนต่อการ ซึมผ่านของน้ำได้ดี และ จำเป็นที่จะต้องมี คุณสมบัติที่ มีความทนทาน มีปริมาณตรง ตามที่กำหนด ทั้งที่อยู่ในสภาพ คอนกรีตเหลว และ สภาพคอนกรีตแข็งตัว

ซึ่งจำเป็นที่จะต้อง มีการตรวจสอบ คุณภาพของคอนกรีตอีกด้วย อีกทั้งยังมีคอนกรีต ให้เลือกใช้งานกัน อย่างหลากหลาย ซึ่งการใช้งานของ คอนกรีตแต่ละประเภทนั้ นมีการใช้งาน และ กำลังอัดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีอะไรกัน บ้างเรามาทำความรู้จักกันเลย

 

สารบัญ

ประเภทของ คอนกรีต ผสมเสร็จ กับการใช้งาน

เป็นคอนกรีต ที่ใช้กัน และ นิยมใช้กันเป็นส่วนมาก อีกทั้งยังเป็น คอนกรีตที่มีกำลังอัดเริ่มที่180 ksc ซึ่งคนส่วนใหญ่ จะนิยมใช้ในงาน ที่เป็นโครงสร้างทั่ว ๆ ไป เช่น ใช้ในงานสร้างบ้าน อาคาร ตึก เป็นต้น

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม เป็นคอนกรีตที่ส่วนใหญ่ จะใช้ในงานที่ ต้องการคุณสมบัติ ที่น้ำสามารถ ซึมผ่านได้ยาก และ เป็นคอนกรีต ที่มีความเหมาะสม กับใช้ในงาน โครงสร้างที่โดนกับน้ำ หรือ โดนกับความชื้นโดยตรง เช่น โครงสร้างสระว่ายน้ำ เขื่อนเก็บน้ำ ดาดฟ้า ห้องน้ำ เป็นต้น  

เนื่องจากเป็นคอนกรีต ที่มีการออกแบบมา ให้มีคุณสมบัติ ที่มีความพิเศษ ที่น้ำ สามารถซึมผ่านได้ยาก และ ในการทดสอบ พบว่าคอนกรีตผมเสร็จ กันซึมมีอัตราการไหล และ ซึมผ่านของน้ำที่ช้า

  • คอนกรีตผสมเสร็จแบบพรุน

คอนกรีตผสมเสร็จ แบบพรุน เป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีการเก็บน้ำ หรือ ดูดซึมน้ำ และ น้ำสามารถ ซึมผ่านได้ง่าย ซึ่งเป็นคอนกรีต ที่มีช่องว่าง ภายในเนื้อคอนกรีต อีกทั้งยังเป็น คอนกรีตที่ไม่มี ส่วนประกอบของ ทรายอยู่ด้วย

และ ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้คอนกรีต ผสมเสร็จแบบพรุน ในงานที่ต้องการ คุณสมบัติที่น้ำ สามารถไหลผ่านได้ดี เช่น ใช้ในงานพื้นลานจอดรถ หรือ พื้นที่รอบ ๆ บริเวณสระว่ายน้ำ และ ถนน เป็นต้น

  • คอนกรีตผสมเสร็จผิวเรียบ

คอนกรีต ผสมเสร็จผิวเรียบ เป็นคอนกรีตที่มีผิว ที่เรียบเนียนตามชื่อ พื้นผิวของคอนกรีต ประเภทนี้ จะไม่มีช่อง หรือ รูพรุน และ สีของคอนกรีต จะมีความเท่ากัน จึงทำให้มีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถทนได้ ต่อทุกสภาพ อากาศเลย

และ มีความแข็งแรง ทนทานสูง ส่วนใหญ่จะนิยม ใช้ในงานที่ต้องการ โชว์ผิวของคอนกรีต เช่น ใช้ในงานโครงสร้างเสา ผนังที่หล่อในอาคาร ที่ต้องการจะโชว์ผิว ของคอนกรีต เป็นต้น

เป็นคอนกรีต ที่มีการออกแบบ และ ผลิตเพื่อที่จะใช้ ในงานโครงสร้าง เสาเข็มเล็ก หรือ เสาเข็มเจาะ แบบแห้งโดยเฉพาะ และ มีเส้นผ่านศูนย์กลา งของเสาเข็ม อยู่ที่ประมาณ 35 – 60 เซนติเมตร ซึ่งสำหรับการเทคอนกรีต ประเภทนี้ จะใช้อุปกรณ์ ทำการเจาะลง

ไปในดิน และ จะเจาะดินให้ได้ ระดับความลึก ที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะมีความลึก อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเมตร และ คอนกรีตประเภทนี้ เป็นคอนกรีตที่มี คุณสมบัติที่ สามารถทำการเท

ได้อย่างง่าย ซึ่งช่วงลด ปัญหาของเสาเข็ม ที่ไม่มีความสมบูรณ์ หรือ มีรูพรุน ส่วนใหญ่จะใช้ ในงานโครงสร้าง เสาเข็มเจาะเล็ก เช่น บ้านพัก อาคารขนาดเล็ก เป็นต้น

  • คอนกรีตชายฝั่งทะเล

เป็นคอนกรีต ที่มีกระบวนการผลิต และ ออกแบบคุณสมบัติ ให้คอนกรีตมีความสามารถที่ทนต่อ การซึมผ่านของ chloride และ sulfate ที่มีเป็นส่วนผสม อยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำใต้ดิน หรือ ดินที่มีความเค็ม เป็นต้น เนื่องจาก chloride และ sulfate นั้นจะส่งผลเสีย ต่อโครงสร้างต่าง ๆ

อีกทั้งคอนกรีต ชายฝั่งทะเล ยังสามารถทนต่อ แรงกระทบของคลื่น หรือ การขัดสีต่าง ๆ ของกรวด และ เม็ดทรายอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้คอนกรีตอยู่ ในโครงสร้าง ที่ตั้งอยู่หาก จากชายฝั่ง ทะเลระยะทางอยู่ที่ 0 – 15 กม. และ ยังใช้ในงานที่ต้อง โดนกับน้ำกร่อย และ เค็มอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยคอนกรีต ผสมเสร็จ

ในการเทคอนกรีต ใต้น้ำนั้น จะมีวิธีการ และ เทคนิคพิเศษ ที่ใช้ในการเท ที่วิศวกรจะรู้กันอยู่แล้ว อีกทั้งคอนกรีต ประเภทนี้ มีคุณสมบัติ ที่สามารถไหลเข้า แบบหล่อได้อย่างง่าย และ ในการเทคอนกรีต ใต้น้ำนั้น คอนกรีตประเภท นี้สามารถเทลง ในแบบหล่อได้เลย

โดยที่ไม่ต้อง ทำการสูบน้ำออก และ ไม่ต้องทำการจี้เขย่า เพราะคอนกรีต ชายฝั่งทะเลนี้ เป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติ ที่มีเนื้อของคอนกรีต ที่สามารถยึดเกาะกัน และ มีค่าความหนืด ที่สูงอีกด้วย จึงไม่เกิดการแยกตัว กันออกระหว่างที่ ทำการเทคอนกรีต ใต้น้ำนั้นเอง ซึ่งมีการผลิตออกมา ให้มีกำลังอัดเลือก ใช้กันอยู่ที่ 380 – 450 ksc

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ข้อที่ต้องคำนึงถึง ในเวลาที่ทำการ เลือกคอนกรีต มาใช้งานเลย คือ ปริมาณ เพราะในการสั่ง คอนกรีตนั้น ควรที่จะทำการสั่ง คอนกรีตให้มีความพอดี กับงานที่จะก่อสร้าง ซึ่งต้องเลือก ค่ากำลังอัด ของคอนกรีตตามที่

วิศวกรผู้ควบคุมงานกำหนด อีกทั้งก่อนที่จะทำการสั่ง ควรมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอนกรีตเสียก่อน เพราะจะได้ใช้งาน คอนกรีตได้อย่างคุ้มค่า และ เลือกไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี

***สนใจวัสดุอุกรณ์ก่อาสร้าง สามารถสั่งซื้อกับเราได้ที่นี่***

**LINE : NaichangNetwork  Tel.086-341-9908**

***กลับหน้าสารบัญ***