C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 300x90x10x15.5

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 150x75x6.5×10

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 100x50x5x7.5

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 180x75x7x10.5

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 125x65x6x8

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 250x90x9x13

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 300x90x12x16

C-Channel ความยาว 6 เมตร

เหล็ก C-Chanel 6ม. 300x90x9x13

เหล็กรางน้ำ (C-Channels)

จัดอยู่ในประเภทของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปร้อน จะมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวยู โดยขนาดของขาทั้งสองข้างจะมีความยาวเท่ากัน สเปคและขนาดจะไม่ผิดพลาด ส่วนของหน้าตัดมีความเรียบ ในส่วนของความหนาและขนาดจะเท่ากันตลอดทั้งเส้น ผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1227-2558 ชั้นคุณภาพ SS400-540 และ SM400

*ชั้นคุณภาพ SS400-540 : ความต้านทางแรงดึงน้อยที่สุดที่ 400 MPa และ 540 Mpa

**ชั้นคุณภาพ SM400 : SM หมายถึงเหล็กชนิดที่รับประกันเรื่องการเชื่อม ตัวเลข 400 คือ ความต้านทานแรงดึงน้อยที่สุดที่ 400 MPa

เหล็กรางน้ำ (Channels) งานที่ใช้

 • ทำโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
 • ทำโครงเสาสื่อสารโทรคมนาคม
 • ขึ้นโครงเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • โครงหลังคาโรงงานขนาดใหญ่
 • ทำโครงหลังคาบ้านพักอาศัษ
 • งานทำโครงสร้างอาคารบ้านเรือนทั่วไป

การก่อสร้างนั้นสามารถทำได้ทั้งการเชื่อมด้วยความร้อนและการใช้ nutt & bolt

ประโยชน์ของการใช้เหล็กรางน้ำ(Channels) คือ

 • ประหยัดค่าแรงของงานก่อสร้าง ง่ายต่อการติดตั้งและสะดวกรวดเร็ว
 • เมื่อเทียบกับในส่วนของโครงสร้างโดยรวมจะมีน้ำหนักเบา
 • เมื่อน้ำหนักเบาโครงสร้างจะเบาก็จะสามารถทำให้น้ำหนักของฐานราก รวมถึงผ่อนเบาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงไปด้วย
 • ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพราะตัวเหล็กเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

 เหล็กรูปตัวยู แตกต่างกับเหล็กรูปตัวซี อย่างไร และสามารถสังเกตได้ยังไง

 • ดูเผินๆก็อาจจะแยกเหล็กทั้งสองชนิดนี้ได้ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากขนาดรูปร่างที่ต่างเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งอาจจะต้องดูที่ section ดีๆว่าเป็นเหล็กรูปตัวยู  หรือเหล็กตัวซี
 • อีกจุดหนึ่งที่จะทำให้สามารถดูเหล็กและแยกแยะได้คือ ด้านความหนาของเหล็กสองชนิด ด้วยการผลิตที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือเหล็กรูปตัวยู  ผลิตด้วยจากการรีดร้อนจึงจะทำให้มีความหนามากกว่า เหล็กรูปตัวซี  ที่ผลิตจึ้นโดยการพับและม้วนระหว่างแผ่นเหล็ก
 • ด้วยความหนาของเหล็กและเกิดจากกระบวนการผลิตของเหล็กที่ทำให้แตกต่างกันส่งผลให้มีการรับน้ำหนักของเหล็กที่ไม่เท่ากัน เช่น เหล็กรูปตัวยู จึงเหมาะสำหรับกับงานโครงสร้างที่ต้องใช้งานรับน้ำหนักมาก ส่วนเหล็กตัวซี เหมาะสำหรับใช้กับโครงสร้างมีน้ำหนักเบาทั่วๆไป

ลักษณะรูปแบบส่วนของหน้าตัดเหล็กรางน้ำหรือ Channel จะเป็นรูปตัวยู ในนี้จะมีส่วนเอว( Web ) อยู่ชิดติดริมข้างๆหนึ่งระหว่างส่วนของปีก ปีก ( Flange ) ส่วนบนและล่าง จะไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนเอชบีมและในส่วนของการก่อสร้างเราจะสามารถนำเหล็กซีแซเนลไปให้ประโยชน์ได้ทั้งหลายรูปแบบและส่วนสำคัญยังเหมาะการทำให้อาคารสวยงามมากขึ้นอีกด้วย

 การใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างของเหล็กรางน้ำ

“แม่บันได” ที่โชว์เส้นสาย

เหล็กซีหรือเหล็กรางน้ำมักจะนิยมนำมาใช้ทำเป็นแม่บันไดเพื่อให้เห็นผิวเหล็กและโชว์ความสวยงามของเส้นสายของเหล็กที่ต่อเนื่องไปจนถึงโครงสร้างพื้น เหมาะใช้กับงานที่ออกแบบสำหรับให้แม่บันไดอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะหันด้านที่เรียบเนียนเข้าสู้ตัวของบันไดและหักด้านปีกออกข้างนอก และถ้าหากนำมาใช้ทำหน้าตัดอื่นเช่นเอชบีม จะทำให้ปีกด้านในเสียพื้นที่ของทางเดินไป และยังช่วยทำให้ตัวบันไดพื้นชานพักดูเรียบเสมอกับแม่บันไดอีกด้วย

“คาน” ตัวริมนอกของอาคาร

ในโครงสร้างงานเหล็ก เหล็กซียังเหมาะกับการใช้สำหรับเป็นคานตัวนอกริมของอาคาร โดยที่ไม่ต้องใช้เหล็กเอชบีม เพราะว่าคานของเหล็กตัวริมมีหน้าที่ในการรับน้ำหนักของพื้นของเหล็กเพียงแค่ฝั่งเดียว การใช้เหล็กตัวซี จึงสามารถช่วยลดต้นทุนและการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงเส้นขอบของตัวอาคารด้วยเส้นสายที่โมเดิร์นได้เช่นเดียวกับหน้าตัดของเหล็ก เอชบีมอีกด้วย

 “แปหลังคา” ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่

เนื่องมาจากหน้าตัดของเหล็กซีมีความยาวของเหล็กด้านที่ลึกต้องมากกว่าด้านกว้างเสมอและต้องมีส่วนเอวอยู่ขิดติดริมข้างหนึ่งระหว่างปีก( Flange ) ด้านบนและล่าง เหล็กซีเหมาะที่จะใช้สำหรับเป็นโครงสร้างที่รับแรงดัดหรือที่มีแรงกระทำได้ไม่มากทางวิศสกรรม เช่นในส่วนของการ สร้างโครงหลังคาโกดัง โรงงานในงาอุตสาหกรรม เหล็กตัวซีจัดให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นแปของตัวหลังคาเพื่อให้ความแข็งแรงในงานโครงสร้างขนาดใหญ่

โครง “façade” ตกแต่งอาคาร

นอกเหนือจากการนำมาใช้เพื่อเป็นโครงในการเสริมสร้างรูปแบบของงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เหล็กซียังเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบเล็กๆ ที่สำคัญในการตกแต่งอาคารอีกด้วย อย่างการที่นำมาใช้เป็นโครงของ façade เพื่อใช้สำหรับตกแต่งรูปของด้านอาควรให้ดูมีรายละเอียด ที่ดูแล้วลงตัวด้วยเส้นสายอันทันสมัยของเหล็ก และทำให้มีความทนทานแข็งแรงต่อการที่รับน้ำหนักวัสดุกรุผิวต่างๆ ในการออกแบบอาคารอีกด้วย

ประเภท ขนาด น้ำหนัก/m. น้ำหนัก 6 m. น้ำหนัก 9 m. น้ำหนัก 12 m.
C-Channelเหล็กรางน้ำ 50x25x5x6 3.7 23.2 33.3 44.4
C-Channelเหล็กรางน้ำ 75x40x5x7 6.8 41 61.2 81.6
C-Channelเหล็กรางน้ำ 100x50x5x7.5 9.36 56 84.24 112.32
C-Channelเหล็กรางน้ำ 125x65x6x8 13.4 80 120.6 160.8
C-Channelเหล็กรางน้ำ 150x75x6.5×10 18.33 111 164.97 219.96
C-Channelเหล็กรางน้ำ 150x75x9x12.5 23.67 144 213.03 284.04
C-Channelเหล็กรางน้ำ 180x75x7x10.5 21.33 128 191.97 255.96
C-Channelเหล็กรางน้ำ 200x80x7.5×11 24.67 147.6 222.03 296.04
C-Channelเหล็กรางน้ำ 200x90x8x13.5 30.33 181.8 272.97 363.96
C-Channelเหล็กรางน้ำ 250x90x9x13 34.6 207.6 311.4 415.2
C-Channelเหล็กรางน้ำ 250x90x11x14.5 40.2 241.2 361.8 482.4
C-Channelเหล็กรางน้ำ 300x90x9x13 38.17 228.6 343.53 458.04
C-Channelเหล็กรางน้ำ 300x90x10x15.5 43.83 262.8 394.47 525.96
C-Channelเหล็กรางน้ำ 300x90x12x16 48.67 292.02 438.03 584.04
C-Channelเหล็กรางน้ำ 380x100x105x16 54.5 327 490.5 654
https://www.facebook.com/Naichangnetwork