การแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม

ปัญหาการรั่วซึมของ หลังคา บ้าน ซึ่งจะพบปัญหาได้บ่อย ๆ ในช่วงฤดูฝน ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นที่บริเวณหลังดาดฟ้าหลังคามากที่สุด ซึ่งสามารถทำการแก้ปัญหาได้ไม่ยาก

เราต้องทราบสาเหตุของการเกิดปัญหาการรั่วซึมก่อน จึงจะทำการแก้ไขได้ อีกทั้งในการซ่อมควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้วย เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

ปัญหาการรั่วซึมบ่อยบนหลังคาส่วนใหญ่จะเกิดการรั่วซึมบริเวณรอยต่อกระเบื้องหลังคา ซึ่งรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องมักจะเป็นปัญหาที่เจ้าของบ้านมักจะไม่สบายใจ ในเรื่องการรั่วซึม เพราะการติดตั้งหลังคาหากทำการใช้วัสดุในการยึดเกาะที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะทำให้เกิดการหลุดได้

อีกทั้งเรายังต้องทำความรู้จักกับสาเหตุของการรั่วซึมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมของหลังคาในอนาคต ซึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาการรั่วซึมของหลังคามีอะไรบ้างเราไปทำความรู้จักกันเลย

 

สาเหตุการรั่วซึมของ หลังคา ระหว่างรอยต่อแผ่นกระเบื้อง

การเกิดการรั่วซึมของ หลังคา บ้านมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักมีดังนี้

 • ในการติดตั้งหลังคาอาจจะใช้วัสดุที่ไม่ตรงต่อการใช้งาน หรือใช้วัสดุในการติดตั้งไม่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เช่น การติดตั้งสันหลังคา ซึ่งในการติดตั้งจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุปิดครอบหลังคาด้วย ซึ่งส่วนมากจะทำการติดตั้งโดยใช้ปูนซีเมนต์ทรายและน้ำ มาผสมกันแล้วทำการปิดรอยบนสันหลังคา อาจจะเกิดการรั่วซึมภายในอนาคตได้
 • ในการติดตั้งหลังคามีการคำนวณระยะของแปหลังคาที่มีความห่างมากจนเกินไป จึงทำให้การติดตั้งกระเบื้องไม่ได้แนว ซึ่งทำให้เกิดการรั่วซึมของหลังคานั้นเอง
 • วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งหลังคาอาจจะไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงทำให้วัสดุเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย และไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จึงทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมได้ง่าย
 • ความลาดเอียงของหลังคาไม่ได้องศาที่เหมาะสม
 • ระหว่างทำการติดตั้งหลังคาไม่มีการใช้วัสดุปิดรอยต่อ

วิธีการแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม

ในการแก้ปัญหาการรั่วซึมของหลังคานั้นสามารถทำการแก้ไขได้ง่ายและมีวิธีการแก้ไขที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เริ่มการตรวจสอบหลังคาว่ามีปัญหาการรั่วซึมที่ตรงไหนและมาจากสาเหตุอะไร หลังจากนั้นทำการปิดอุดรอยรั่ว

เช่น หากการติดตั้งหลังคาแล้วไม่ได้มีการใช้วัสดุปิดรอยต่อ ให้ทำการใช้วัสดุปิดรอยต่อแล้วทำการยัดเกาะให้ดี และเลือกใช้วัสดุในการติดตั้ง ในการซ่อมแซม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้หลังคาที่สามารถทนได้ต่อทุกสภาพอากาศ และใช้งานได้อย่างยาวนาน

 

วิธีการเช็คหลังคารั่ว 5 วิธี เพื่อป้องกันการเกิดรอยรั่ว

 • สำรวจและสังเกตหลังคา

หมั่นทำการตรวจสอบหลังคาบ่อย ๆ มี3 จุดบนหลังคาที่ต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียด

 1. ให้ทำการสังเกตหลังคาว่ามีระดับที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งหากมีการเอียง หลังคาอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้
 2. ให้ทำการตรวจสอบและสังเกตกระเบื้องมุงหลังคาว่ามีการติดตั้งตามแนวหรือไม่ หรือมีกระเบื้องที่ติดตั้งเกิดการหลุดและอยู่ไม่ถูกที่ อาจจะเกิดการรั่วซึมแล้วเกิดการชำรุดเสียหายได้ในหน้าฝน
 3. ให้ทำการตรวจสอบว่าการทำการติดตั้งสันหลังคาปิดรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องนั้น ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและมิดชิดหรือไม่ หรือหากมีรอยแตกร้าวควรทำการแก้ไขในทันที
 • ทำการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการมุงหลังคา

หลังจากทำการติดตั้งหลังคาเรียบร้อยแล้ว หรือใช้งานหลังคามาสักระยะแล้ว ควรทำการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการมุงหลังคาว่ามีชิ้นส่วนได้เกิดการชำรุดเสียหาย หรือเกิดการผุกร่อน เกิดการเสื่อมสภาพหรือไม่

เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดหลังคารั่วซึม เพราะว่าหลังคาเป็นส่วนที่สำคัญของบ้านที่ต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้หลังคาเกิดการรั่วซึมได้ง่ายมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของบ้านนั้นเอง

 • ทำการตรวจสอบโครงสร้างหลังคากับจุดสกรูต่าง ๆ บนหลังคา

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ตรวจสอบหลังคาบ้านที่คนส่วนมากมองข้ามและไม่ค่อยสนใจกันนัก ซึ่งการตรวจสอบจุดการสกรูยึดแผ่นกระเบื้องหลังคากับโครงสร้างหลังคาเป็นการตรวจสอบว่ามีน๊อตหรือวัสดุที่ใช้ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคานั้นมีการผุกร่อน

หรือเกิดการชำรุดหรือไม่ น๊อตที่ใช้ในการยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาอาจจะเกิดสนิม อีกทั้งยังอาจจะเกิดการรั่วซึมตามรอยสกรูน๊อตก็ได้อีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเห็นหลังจากฝนหยุดตก

เราจะเห็นเป็นรอยรั่วซึมของน้ำทางฝ้าเพดาน จำเป็นที่จะต้องแก้ไขในทันทีไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ สามารถแก้ไขได้โดยการใช้แผ่นปิดรอยแล้วทำการทากันซึมทับ

 • ทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำและรางน้ำบนหลังคา

หากรางน้ำและท่อระบายน้ำบนหลังคาเกิดปัญหาจะทำให้การระบายน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจจะทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปใต้หลังคาทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ให้มีวัสดุหรือเศษใบไม้เข้าไปอุดตันขวางรูระบายน้ำ

 • ตรวจสอบและสังเกตฝ้าเพดานว่ามีคราบการรั่วซึมของน้ำหรือไม่

หลังจากทำการตรวจสอบหลังคาภายนอกแล้ว จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบภายในบ้านด้วย ซึ่งทำได้ง่ายเพียงแค่ทำการสังเกตฝ้าในเวลาที่ฝนตกหรือหลังฝนตก ว่ามีคราบของการรั่วซึมของน้ำฝนหรือไม่ หากมีควรทำการซ่อมแซมด่วน หากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้ฝ้าเพดานเกิดการเปื่อยและมีการถล่มลงมาได้

สนใจติดต่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างอืน ๆ ได้ที่นี้

LINE : NaichangNetwork

 Tel. 086-341-9908

>>>กลับหน้าสารบัญ<<<