คุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จโดยทั่วไปแล้วจะมีกำลังอัดที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะมี คุณภาพ กำลังอัดอยู่ที่ 180 – 400 ksc หรือ ภาษาไทยเรียกว่า กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งตัวเลข ที่แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตนั้น แสดงถึงคุณสมบัติ และ ความสามารถในการ รับแรงกดทับของคอนกรีตนั้นเอง

 

คุณภาพ (กำลังอัด) โดยทั่วไปของคอนกรีตผสมเสร็จ

 • คอนกรีตหยาบ หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า lean นั้นเอง เป็นคอนกรีตที่ใช้สำหรับรองพื้น เพื่อไม่ให้คอนกรีตสดสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ซึ่งเป็นคอนกรีตที่สามารถ รับแรงกดทับในแนวดิ่งได้น้อยมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้เทรองพื้นดินให้มีความหนา 5-10 ซม. เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว ของเสาเหล็กจากการไหลของหน้าดินนั้นเอง
 • คอกำลังอัด 240 kscนกรีต เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถรองรับแรงกดทับได้ 240 ksc กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในแนวดิ่ง เหมาะสำหรับงานอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่ จนไปถึงงานขนาดเล็ก และ ต้องการมาตรฐานที่สูง อีกทั้งยังใช้ในงานเทถนน เช่น งานถนนที่มีการสัญจรไม่มาก เทพื้นห้องน้ำ หรือใช้เป็นรากฐานของบ้าน
 • คอนกรีตกำลังอัด 280 ksc เป็นคอนกรีตที่มี คุณสมบัติที่สามารถรองรับแรงกดทับได้ 280 ksc กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในแนวดิ่ง เป็นคอนกรีตที่เหมาะสม กับงานที่มีขนาดกลาง สำหรับงานอาคาร และ งานเทถนนขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น การเทพื้นอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย หรือ อาคาร 2 – 3 ชั้น เป็นต้น

LINE : NaichangNetwork เฟสบุ๊คนายช่างNetwork

หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

 • คอนกรีตกำลังอัด 320 ksc เป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติที่สามารถ รองรับแรงกดทับได้ 320 ksc กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในแนวดิ่ง เป็นคอนกรีตที่สามารถ รับแรงกดทับได้ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรง และ เป็นคอนกรีตที่เหมาะ สำหรับการใช้งานในอาคารที่มีความสูงที่ค่อนข้างมาก และ เป็นอาคารที่มีเหล็กเยอะ เช่น การเทในงานถนนที่มีการใช้งาน ตลอดหลังถนนสายหลัก  อาคารที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ ดาดฟ้า เป็นต้น
 • คอนกรีตกำลังอัด 380 ksc เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถรองรับแรงกดทับได้ 380 ksc กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในแนวดิ่ง เป็นคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงกดทับ ได้เกือบทุกงาน เป็นคอนกรีตที่มี ความแข็งแกร่งมาก สามารถใช้ในงาน ที่มีขนาดกลางจนไปถึง งานขนาดใหญ่ได้เลย อีกทั้งยังสามารถใช้ในงานที่มีเหล็กเยอะ และ หนาแน่นได้ เช่น อาคารโรงแรม คอนโดมิเนียมสูง รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ ที่มีความสูงมาก ๆ ได้ดี
 • คอนกรีตกำลังอัด 400 ksc เป็นคอนกรีตที่มี คุณสมบัติที่สามารถ รองรับแรงกดทับได้ 400 ksc กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในแนวดิ่ง เป็นคอนกรีตที่มี คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง และ สามารถรับแรงกดทับได้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่สามารถรับแรงกดทับได้ เป็นพิเศษ เช่น ใช้ในงานอาคาร ที่มีความสูงตั้งแต่ 9 ชั้นขึ้นไป ลานบิน เขื่อน อีกทั้งยังใช้ผลิต เสา คาน เป็นต้น

ข้อดีของคอนกรีตผสมเสร็จ

 1. เป็นวัสดุก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิต เนื่องจากในการผลิต ใช้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการ และ มีคุณภาพตามที่กำหนด
 2. ในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จ มีการชั่ง และ การตวงด้วยเครื่องชั่ง และ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้วัตถุดิบ ในการผสมคอนกรีต มีความถูกต้อง และ แม่นยำ จึงทำให้คอนกรีตผสมเสร็จทีได้มีมาตรฐานมาใช้งาน
 3. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในกระบวนการการผลิต ทำให้สามารถเทคอนกรีตผสมเสร็จ ในหน้างานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
 4. สามารถลดจำนวนคนงาน และ ลดค่าแรงงานลงได้
 5. ประหยัดพื้นที่ ในการก่อนสร้างได้ หรือสามารถใช้ได้ ในไซต์งานก่อสร้างที่มีพื้นที่จำกัด
 6. สะดวกต่อการใช้งานในหน้างาน ที่เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถาน ที่เทคอนกรีตอยู่บ่อย ๆ
 7. คุ้มค่าต่องานก่อสร้าง ที่ใช้คอนกรีตทุกปริมาณ หรือ ใช้คอนกรีต ในระยะเวลาที่ต่างกัน เนื่องจากสามารถสั่งซื้อได้ เมื่อต้องการใช้งาน ซึ่งคุ้มมากกว่าการใช้คอนกรีตผสมเอง
 8. สามารถยืดอายุการก่อตัว ของคอนกรีตผสมเสร็จได้ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 9. สามารถมั่นใจคุณภาพ ในการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จได้ ว่าเป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐานตามที่กำหนด อีกทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ ยังต้องมีการรับรองจากผู้ผลิตอีกด้วย

ข้อเสียของคอนกรีตผสมเสร็จ

 1. ในการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จนั้น จำเป็นที่จะต้องวางแผนงาน ให้รอบคอบมากกว่าคอนกรีตผสมเอง
 2. หากต้องการเพิ่ม หรือ ลดประมาณส่วนผสมบางอย่าง ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการผสมมีการคำนวณ อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ไว้แล้วนั้นเอง
 3. มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา ของการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากในการขนส่ง จำเป็นที่จะต้องคำนวณระยะทาง และ ระยะเวลาให้ดี หากคำนวณผิดพลาดจะทำให้คอนกรีตผสมเสร็จ มีประสิทธิภาพลดลง
 4. การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ในช่วงฤดูฝนจำเป็น ที่จะต้องมีการวางแผนงานให้มีความรอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 5. คอนกรีตผสมเสร็จมีราคาที่สูงมากกว่าคอนกรีตผสมเอง

 

คอนกรีตกับ คุณภาพ

สั่งคอนกรีตผสมเสร็จไปเทหน้างานได้ที่

LINE : NaichangNetwork เฟสบุ๊คนายช่างNetwork

หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

>>>กลับหน้าสารบัญ<<<