คอนกรีตกับปัญหาการเป็นโพรงแบบรังผึ่ง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการหล่อคอนกรีต คือคอนกรีตเป็น โพรง แบบรังผึ้งที่บริเวณของพื้นผิวคอนกรีต ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากคอนกรีตที่มีการหล่อการเทคอนกรีตแบบปิดนั้นเอง

สาเหตุที่คอนกรีตเกิดการเป็น โพรง แบบรังผึ้งบริเวณผิวหน้า

คอนกรีตเกิดการ เป็นโพรงแบบรังผื้งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก ในการหล่อคอนกรีต อาจจะทำการอัดคอนกรีต แน่นไม่มากพอ จึงทำให้ปูน (มอร์ต้า) ไปอุดรูระหว่างช่องของ เม็ดหิน ทราย ได้ไม่ดีพอ หรือ แบบหล่อคอนกรีต อาจจะเกิดการรั่ว การแตก ทำให้มีการไหลรั่ว ของคอนกรีตออกมา อีกสาเหตุหนึ่ง คือรูปร่างของแบบหล่อ อาจจะมีเหล็กเสริม จำนวนเยอะเกินไป หรือ มีระยะห่างที่ชิดมาก หรือ น้อยจนเกินไป ทำให้ไม่เหมาะสม และ ทำการเขย่าคอนกรีตได้ยาก ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้หน้าคอนกรีต เป็นโพรงคล้ายรูปรังผึ้งนั้นเอง

LINE : NaichangNetworkหรือ Tel. 086-341-9908

โพรง รังผึ้ง

สาเหตุที่เกิดการเป็นโพรงแบบรังผึ้งของคอนกรีต สรุปได้ดังนี้

 • คอนกรีตที่ใช้ ในการหล่อนั้นอาจจะ มีส่วนผสมของทรายที่ น้อยมากจนเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถทำการ อุดรูช่องว่างได้
 • ทำการหล่อคอนกรีต ในแบบหล่อที่มีขนาด ที่แคบจนเกินไป จนทำให้คอนกรีต มีค่ายุบตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น หากคอนกรีตมีค่ายุบตัว ที่ต่ำจะทำให้เนื้อคอนกรีตนั้น มีความแน่นได้ยาก หรือ หากคอนกรีต มีค่ายุบตัวที่สูงมากจนเกินไป จะทำให้หินที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตนั้น ไหลไปรวมกันนั้นเอง
 • ในการหล่ออาจจะทำคอนกรีตให้มีความแน่นไม่ดีพอ
 • อาจจะทำการผสมคอนกรีต ได้ไม่ดีตามที่กำหนด หรือ ใช้เวลาในการผสมคอนกรีตไม่มากเท่าที่ควร
 • ใช้หินที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือ เหล็กเสริมที่ใช้มี ระยะห่างที่ไม่เหมาะสม
 • แบบหล่อเกิดการรั่วซึม จึงทำให้คอนกรีต ที่มีส่วนละเอียดมาก ๆ ไหลออกจากแบบหล่อนั้นเอง

ผิวหน้าของคอนกรีตที่เป็นโพรงแบบกับรังผึ้งคืออะไร

       บนผิวหน้าของคอนกรีต บางทีในการทำงานอาจจะเกิดเกิดการเป็นโพรงแบบรังผึ้ง เนื่องจากสาเหตุ ปูนมอร์ต้าที่ใช้งาน ทำการอุดรู หรือ ทำการอุดช่องว่างระหว่างหินได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก ซึ่งหลังจากการถอด แบบหล่อออกผิวหน้าของคอนกรีต จะมีลักษณะเป็นรู และ มีผิวที่ขรุขระ หรือมองเห็นก้อนหินเป็นเม็ด ๆ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดหินนั้นเอง การเป็นโพรงคล้ายรังผึ้ง แบบนี้หากเกิด ที่บริเวณผิวหน้าของคอนกรีต ถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง แต่จะมีต่อด้านความสวยงาม ของคอนกรีตมากกว่า ซึ่งหากเป็นโพรง ที่มีขนาดที่ใหญ่อาจจะส่งผลต่อความแข็งแร งและ ความมั่นคงของโครงสร้างได้

วิธีลดปัญหาผิวหน้าคอนกรีตเป็นโพรงคล้ายรังผึ้ง

 • เลือกส่วนผสมคอนกรีต ที่มีความละเอียดเหมาะสม และ เพียงพอต่อการอุดตามช่องระหว่างเม็ดหิน
 • ควรใช้คอนกรีต ที่มีค่ายุบตัวที่เหมาะสม และ มีความพอดีกับงาน
 • ควรทำการตรวจสอบ แบบหล่ออย่างละเอียด ก่อนทำการหล่อแบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต และ การไหลออกของ ส่วนละเอียดตามรูรั่ว ของแบบหล่อ
 • ควรตรวจสอบเหล็กเสริม ที่ใช้ในแบบหล่อว่ามี ระยะห่างที่เหมาะสม ตามที่กำหนดหรือไม่
 • ในการหล่อคอนกรีต ควรทำคอนกรีต ให้มีความแน่นที่เพียงพอ และ ถูกต้อง ซึ่งต้องเลือกการเทคอนกรีต ให้เหมาะสม กับ งานอีกด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวของคอนกรีต
 • ควรคำนวณปริมาณ ของส่วนผสมต่าง ๆ ของคอนกรีต ให้มีความเหมาะสมกับงาน
 • ในการปฏิบัติงาน ควรทำอย่างถูกวิธี และ ต้องคำนวณค่ายุบตัว ของคอนกรีตให้มีความพอดีกับงาน และ ควรเทคอนกรีต ของแต่ละชั้นให้ มีความสูงมากกว่า 60 ซม.
 • ในการผสมคอนกรีตนั้น ควรใช้เวลาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการกระจายตัว ของคอนกรีตที่ดี ไม่ใช้เวลาที่น้อยจนเกินไป
 • ควรตรวจสอบเหล็กเสริม ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ตามที่กำหนด และ ใช้หินที่มีขนาดเล็ก
 • ทำการตรวจสอบแบบหล่อทุกครั้งก่อนทำการใช้งาน

วิธีการซ่อมแซมการเกิดโพรงคล้ายรังผึ้งของผิวหน้าคอนกรีต

            เมื่อเกิดปัญหาการเป็นโพรง แล้วจึงทำการซ่อมแซม โพรงแบบรังผึ้ง ควรดูจากโพรงแบบรังผึ้ง ก่อนว่ามีลักษณะ มีขนาดความลึก หรือ มีความกว้าง ว่ามีขนาดใหญ่ หรือ เล็ก หากมีขนาดโพรงที่ไม่ใหญ่ จนถึงขนาดโพรงที่เล็ก และ ไม่ลึกมาก ซึ่งไม่ถึงขั้น ที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง สามารถสกัดให้มีความลึก ถึงบริเวณเนื้อคอนกรีตที่ใช้ได้ หลังจากนั้นต้องทำความสะอาดคอนกรีต และ ทำการฉีดน้ำให้มีความชุ่ม แล้วทำการฉาบด้วยมอร์ต้า แล้วทำการบ่มรอยต่อ 24 ชม. ขึ้นไป และ หากต้องการสีของคอนกรีตใ ห้เป็นสีเดียวกันอาจจะทำการผสมปูนซีเมนต์เทา กับปูนซีเมนต์ขาว เพื่อลดความเข้มของสี ที่ใช้ฉาบซ่อมแซมรอยได้อีกด้วย

            หากคอนกรีตมีโพรงขนาดที่ใหญ่ และ มีความลึกมาก ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างความมั่นคง ควรได้รับคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือ จากวิศวกรที่ควบคุมงาน แล้วทำการซ่อมแซมตาม มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หลังการทำการซ่อมแซมแล้วสามารถรองรับโครงสร้าง และ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เป็น โพรง

โพรง รังผึ้ง

โพรง

LINE : NaichangNetworkหรือ Tel. 086-341-9908