ความแตกต่างของ ปูนซีเมนต์สำหรับงาน ก่อ ฉาบ และ เท

ปูนซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เทปูนซีเมนต์ก่อ ฉาบ เท  และ ปูนสำเร็จรูปนั้น ใช้สำหนับงานก่อฉาบผนัง หรือ การเทหล่อได้เหมือน ๆ กัน จะต่างกันที่ขั้นตอน และ วิธีการใช้งานซึ่งช่าง หรือ ผู้รับเหมาจะมีการพิจารณาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมในงานก่อฉาบผนัง หรือ แม้แต่งานเทหล่อส่วนประกอบตกแต่ง และ โครงสร้างเล็ก ๆ ซึ่งไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ วัสดุที่จะต้องพูดถึงคงที่หนีไม่พ้น ซึ่งจะได้คุณสมบัติที่มีความเหนียวลื่น ยึดเกาะเนื้ออิฐ และ ผนังได้ดี เมื่อเริ่มแห้งตัวอย่างพอเหมาะไม่ได้ยืด หรือ มีการหดตัวมาก ช่วยลดการแตกร้าวที่ผิวผนังได้ มีความเหมาะสมสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือ เทปรับระดับพื้นก่อนทำการติดตั้งวัสดุปิดผิวของานคอนกรีต โครงสร้างขนาดเล็ก ได้แก่ ตอม่อ เสา คาน พื้น ของบ้านชั้นเดียว พื้นลานหน้าบ้าน เป็นต้นนั่นเอง ซึ่งจะรวมไปถึงงานปูนปั้น ได้แก่ งานปั้นบัว อ่างซีเมนต์ เป็นต้น

สารบัญ

อัตราส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท มีดังนี้

  1. งานก่ออิฐ ใช้ปูน ซีเมนต์ และ ทรายแบบหยาบ ผสมกันตามอัตราส่วน 1 : 2.5 / 1 : 3
  2. งานฉาบปูนชั้นแรก ใช้ปูน ซีเมนต์ และ ทรายแบบละเอียด ผสมกันตามอัตราส่วน 1 : 2.5 ไปจนถึง 1 : 3 ช่างปูนจะเรียกปูนประเภทนี้ว่า ปูนเค็ม เพราะจะมีสัดส่วนของปูนซีเมนต์อยู่มาก ทำให้มีการยึดเกาะกับผนังได้ดี แต่ก็จะหดตัวได้มาก และ ยังสามารถแต่งผิวได้ยากเช่นเดียวกัน
  3. งานฉาบปูนชั้นที่ 2 จะใช้ปูนซีเมนต์ และ ทราย ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 3 ไปจนถึง 1 : 4 หรือ ที่จะเรียกกันว่า ปูนจืด เนื่องจากจะมีทรายมากกว่า จึงมีการหดตัวที่น้อย และ แต่งผิวง่ายกว่าปูนเค็ม จึงมีความเหมาะสมกับการฉาบผิวหน้าเพราะไม่ค่อยแตกร้าว หรือ แตกลายงา

สำหรับงานเทพื้น จะต้องมีหินเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปจะขึ้นอยู่กับปูนซีเมนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย และ คุณภาพของทราย นอกจากนี้ปริมาณของการผสมน้ำยังต้องสัมพันธ์กับความชื้นของทรายด้วย ปัจจัยทั้งหมดล้วนมีผลต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง ดังนั้น การใช้งานปูนซีเมนต์ผสมสำหรับงานก่อ ฉาบ เท จึงต้องควบคุมส่วนผสมให้ได้มาตรฐาน ทั้งสัดส่วน และ คุณภาพของสิ่งที่นำมาผสม เม็ดทรายต้องมีขนาดมีเหมาะสม ไม่ผุกร่อน สะอาด ไม่มีวัชพืช และ สารอินทรีย์ หรือ น้ำที่นำมาผสมต้องมีความสะอาดด้วย

วงการของปูนที่เรียกกันคือ

อย่างไรก็ตาม ในวงการก่อสร้างของเรานั้นมีตัวช่วยที่ทำให้มีความสะดวกขึ้นนั่นก็คือ ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป หรือ ที่จะเรียกกันสั้น ๆ ว่า ปูนสำเร็จรูป จะเป็นปูนซีเมนต์ ที่ผสมหินบดแบบละเอียด และ สารพิเศษที่ไว้เรียบร้อยแล้ว สัดส่วนของการผสม และ คุณภาพของวัตถุดิบที่ถูกควบคุมให้มีความสม่ำเสมอ เมื่อได้นำมาผสมน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วกวนให้มีความเข้ากัน สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมทราย หรือ สารเคมีเพิ่มเติม ปูนสำเร็จรูปแต่ละแบบจะมีการถูกแยกประเภทของการใช้งานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น งานก่อแบบทั่วไป งานฉาบทั่วไป หรือ งานฉาบแบบละเอียด งานอื่น ๆ อีกมากมาย ปูนแต่ละถุงจึงใช้ได้เฉพาะสำหรับงานนั้น ๆ อย่างปูนสำเร็จรูปของงานก่อทั่วไป จะใช้สำหรับงานก่อผนังอย่างเดียว ไม่สามารถนำมาฉาบผนังได้ เป็นต้นนั่นเอง (แต่ก็ต้องยกเว้นปูนบางรุ่นที่บนถุงจะมีการระบุใช้งานมากกว่า 1 ประเภท)

บทสรุปของปูนซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท

สรุปได้ว่า ปูนซีเมนต์ก่อ ฉาบ เท และ ปูนสำเร็จ นั้นใช้สำหรับงานก่อฉาบผนัง และ การเทหล่อ แบบเดียวกันต่างตรงที่ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับงานก่อ ฉาบ เท นั่นเอง จะเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาผสมเพื่อนำไปใข้งานได้หลากหลาย เพียงแต่ต้องมีความชำนาญของช่างในเรื่องการควบคุมมาตรฐานของส่วนผสม ส่วนปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป จะสะดวกกว่า คือ สามารถผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย ช่วยลดขั้นตอนของการทำงาน ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยลดปัญหาปูนทรายไม่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องของอัตราส่วน และ คุณภาพของทรายที่นำมาผสม อย่างไรก็ตามในการสั่งซื้อปูนสำเร็จรูปมาใช้ จะต้องกะปริมาณให้ดี เพราะปูนจะใช้ได้ เฉพาะประเภทงานตามที่ระบุบนถุงเท่านั้น หากขาด หรือ เกินจะนำมาใช้งานข้ามประเภทกันไม่ได้

ในการเลือกใช้ อาจจะพิจารณาตามปัจจัย และ รายละเอียดของงานก่อสร้าง หากเป็นงานเฉพาะเจาะจง ได้แก่ งานผนังของอิฐมวลเบา แนะนำให้ใข้ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ก่อ และ ฉาบ อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ เนื่องจากอิฐมวลเบาจะมีการยืดหดตัวที่แตกต่างจากอิฐมอญ เป็นต้น แต่ถ้าจะเป็นการก่อ ฉาบ หรือ การเททั่ว ๆ ไป สามารถเลือกตามความถนัด ความชำนาญ และ ประสบการณ์ของช่าง หรือ ผู้รับเหมาแต่ละราย ซึ่งอาจจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันตามการทำงาน

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี 

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

https://www.facebook.com/Anajaknaichang

 

สอบถาม ปูนซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท กับร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork กดคลิกตรงนี้ได้เลย

หรือโทร 086-341-9908

กลับไปที่สารบัญ