ปูนซีเมนต์เขียว TPI และปูนอื่นๆ

ปูนซีเมนต์ตรา ทีพีไอเขียว (ปูนเขียว ราคา ถูก)  

ข้อมูลสินค้า

ปูนซีเมนต์ผสมตรา ทีพีไอเขียว ได้จากการผสมของวัสดุเฉื่อย ได้แก่ หินปูน หรือ ทราย และ อื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ผลิตไปตามเกณฑ์ โดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ถูกต้อง ได้มาตราฐานที่กำหนดไว้ในอุตสาหรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ทีพีไอเขียว เหมาะกับการใช้ผลิต ถนนทางเท้า งานวงบ่อ  แลพวกงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องใช้กำลังอัดสูง นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ตรา ทีพีไอเขียว ยังเหมาะกับการใช้งานก่อฉาบได้ดี เพราะมีคุณสมบัติหดตัวน้อยไม่ทำให้แตกร้าว แก่อาคาร ปูนเขียว ราคา

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีเขียว)
(TYPICAL AVERAGE VALUES)

1. ความละเอียด (Fineness)

พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface)

ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี

(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม

ต่ำสุด

3200

4000

2. ความอยู่ตัว (Soundness)

การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion)

สูงสุดร้อยละ

0.8

0.01

3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting)

ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test)

ไม่น้อยกว่า-นาที

45

120

4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร

สูงกว่าร้อยละ

12

7.0

5. แรงอัด (Compressive Strength)

กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร

     
     1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ

ต่ำสุด

75

120

     1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ

ต่ำสุด

120

180

6. การก่อตัวผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดท้าย

(Final Penetration)

ต่ำสุดร้อยละ

50

60

มาตรฐานปูนทีพีไอ TPI


มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วงโรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่ และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาบัน AJA Registrars

มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบันAJA Registrars

มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก.18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars

 

ปูนซีเมนต์

•การนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนและหินดินดาน ที่บดเป็นผงและนำไปผสมกัน จากนั้นนำเข้าไปเผาที่เตาอุณภูมิที่ 1,400 องศา
เซลเซียส ส่วนผสมที่ถูกเผาด้วยความร้อนสูงจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันจนกลายเป็นปูนเม็ดซึ่งช่วยให้ยึดประสานกันได้ดี หลังจากนั้นนำปูนเม็ดที่ได้ไปบดผสมกับผงยิปซัมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จนได้ออกมาเป็นผงปูน เมื่อนำผงปูนที่ได้ผสมกับน้ำ หิน และทราย เกิดเป็นปูนซีเมนต์ที่มีความแข็งแรง ยึดเกาะกันดี มีหน้าที่ยึดประสาน มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่นสะพาน ถนน หรือแม้กระทั่ง บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งปูนซีเมนต์มีหลายประเกท โดยแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น ปูนซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำทราย  ทั่วไปจะเรียกปูนเทา (เช่น ปูนเขียว , ปูนแดง) หรือ ปูนมอร์ตาร์ที่ใช้ก่อ ฉาบ

ปูนเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพงสามารถปรับรูปร่างได้ตามที่ต้องการใช้งานง่าย ในงานก่อสร้างสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าปูนที่เห็นเป็นของธรรมดาๆ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปูนที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรืองานช่าง มีอยู่กี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร เรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านควรรู้เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อปูนแต่ละประเภทในการต่อเติมหรือสร้างบ้านของตนเอง แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างรับเหมา ที่มารับเหมา ก่อสร้างจัดการ ซื้อปูน โดยที่เราไม่ทราบว่าการใช้งานปูนแต่ละประเภทเป็นอย่างไร

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด จึงต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ดังนี้

  1. การกองปูนซีเมนต์

โดยยกพื้นให้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำฝนที่จะไหลมาจากที่อื่น การกองปูนซีเมนต์ควรกองซ้อนกัน 5 ชั้น แล้ววางสลับแบบขวางอีก 5 ชั้น และควรกองปูนซีเมนต์แยกประเภทแยกกองที่มาก่อนก็นำไปใช้ก่อน และกองให้ห่างจากฝาผนังประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร

  1. สถานที่เก็บต้องมีหลังคาคลุมมีฝาผนังทั้ง4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศมาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัวได้

การผลิตปูนซีเมนต์

การผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในโรงงานเริ่มต้นการบดวัตถุดิบหลายชนิด เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น ให้ละเอียดเป็นผงเรียกว่า วัตถุดิบสำเร็จ แล้วนำเข้าเผาในเตาเผาแบบหมุนที่อุณหภูมิสูงประมาณ ๑,๕๐๐ องศาเซลเซียส ก็จะได้ผลิตผลที่เรียกว่า ปูนเม็ด จากนั้นนำปูนเม็ดมาบดจนเป็นผงละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วผสมแร่ยิปซัมลงไปประมาณ ๓ – ๕ เปอร์เซ็นต์ ก็จะได้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับใช้ในการก่อสร้างตามที่ต้องการ ปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้นี้อาจแข็งตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความชื้นหรือเปียกน้ำจึงต้องเก็บไว้อย่างระมัดระวังโดยบรรจุใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาล ปิดปากถุงอย่างแน่นหนา ด้วยเครื่องจักรแล้วเก็บถุงปูนซีเมนต์วางเรียงให้ชิดกันมากที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศผ่านได้บนพื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้ที่สูงเหนือระดับพื้นดิน ภายในโรงเรือนหรืออาคารที่ปิดมิดชิดจนกว่าจะนำไปใช้งาน

**สามารถสั่งซื้อสินค้า และ เช็ค ราคา ปูนเขียว ได้ที่นี่**  

https://www.facebook.com/Naichangnetwork