ปูนซีเมนต์กาว-จระเข้

กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว (20กก.)

การเตรียมพื้นผิว บริเวณผนัง และ พื้น ก่อนปูกระเบื้อง

 • พื้นที่ไม่เรียบต้องปรับระดับ ความลาดเอียงที่ต้องการเพื่อให้ความหนาของกาวซีเมนต์มีความสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาด ให้ไม่มีฝุ่น น้ำยาบ่มคอนกรีต เศษปูน  พื้นผิวที่มีรูพรุนมาก สาดน้ำให้เปียกเพื่อให้พื้นผิวดูดน้ำจนอิ่มตัวก่อน

 เทคนิคการปูกระเบื้อง

 1. ป้ายกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพื้นด้วยเกรียงใบโพธิ์หรือเกรียงหวี และใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นทางยาวบนพื้นผิวประมาณ  1  ถึง  2  ตร.ม  แล้วเกลี่ยให้ทั่วความหนาตามร่องของร่องเกรียงหวีที่ใช้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ที่ใช้ให้สม่ำเสมอ
 2. ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25*25 ซม.  ( 10*10 นิ้ว)  ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วเล็กน้อย เพื่อให้แน่นใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวอย่างทั่วถึง และไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ
 3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่วเพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ที่แผ่นกระเบื้องกดทับประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น เพื่อให้เป็นร่องยาแนว  (  อย่างน้อย  2  มม.  )
 4. หากต้องการจัด  หรือปรับตำแหน่งของกระเบื้องเมื่อปูเสร็จแล้ว ด้วยกาวซีเมนต์ สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่น ภายใน 15 ถึง 20 นาที ก่อนที่กาวซีเมนต์จะแห้งสนิท
 5. ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการยาแนว

 ข้อแนะนำสำหรับการปูกระเบื้อง

 • ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวซีเมนต์ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ ( ซาลาเปา )   เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิวช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้องมีผลทำให้กระเบื้องแตก และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้ง่าย
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวซีเมนต์ เมื่อมีแสงแดดโดยตรง หรือพื้นผิวที่ร้อนจัด

 ข้อแนะนำสำหรับการยาแนว

 • การรักษาเส้นยาแนวให้เป็นเส้นตรง ควรใช้พลาสติกเป็นรูปกากบาท ( spacer ) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้องขนาดความกว้างของพลาสติกที่ใช้ ( กากบาท ) คือความกว้างของร่องยาแนว
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง  และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง  ขณะที่มีการสัญจรบนพื้นผิว  ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย  1.5  มม.  สำหรับงานผนัง  และอย่างน้อย 3 – 20  มม.สำหรับงานพื้น
 • หลังจากยาแนวแล้วเสร็จควรทิ้งไว้ประมาณ  24  ชม. จึงใช้น้ำยาปกป้องร่องยาแนวเพื่อช่วยปกป้องร่องยาแนวจากคราบสกปรก  เช่น  คราบสบู่  คราบน้ำมัน  บริเวณห้องน้ำ  และห้องครัว