คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 420ksc (CUBE)

฿3,180.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 350ksc (CUBE)

฿2,980.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 380ksc (CUBE)

฿3,040.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 400ksc (CUBE)

฿3,110.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 240ksc (CUBE)

฿2,810.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 300ksc (CUBE)

฿2,890.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 280ksc (CUBE)

฿2,850.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 320ksc (CUBE)

฿2,930.00
ลักษณะโครงสร้าง ประเภทงาน ชนิดของคอนกรีต
โครงสร้าง : งานฐานราก, ต่อม่อ, เสา, คาน
1.1 อาคารขนาดเล็ก บ้านชั้นเดียว 2 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม.
อาคารพาณิชย์ 2-4 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม
1.2 อาคารขนาดกลาง โรงแรม, อาคารสำนักงาน, 2 – 4 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม
อาคารที่พักอาศัย, อาคารเรียน 4 – 6 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม.
1.3 อาคารสูงที่มีเหล็ก
 หนาแน่น
โรงแรมสูง, คอนโดมิเนียม 4 – 8 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม.
ศูนย์การค้า, ศูนย์อาหาร, คอมเพล็กซ์สูงกว่า 8 ชั้น คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 320-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม
งานเทถนน
2.1 ถนนที่มีการจราจร
 น้อย
งานถนนที่มีการจราจรน้อย คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. ความหนา 10-15 ซม.
ลานจอดรถเก๋ง รถกระบะ ลานวัด ลานโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 180-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. ความหนา 8-12 ซม
2.2 ถนนที่มีการจราจร
 หนาแน่น
ถนน เทศบาล, อบต., อบจ. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม. ความหนา 15 ซม.
ถนน กรมทางหลวง, สนง.ทางหลวงชนบท คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม. ความหนา 15-25 ซม
ถนนที่ต้องการเปิดถนนจราจรภายใน 3 วัน คอนกรีตผสมเสร็จเร่งกำลังอัดทรงลูกบาศก์ ที่ 3 วัน กำลังอัดได้ 280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม.
งานเทพื้น, เททับแผ่นพื้น
3.1 เทพื้นภายในบ้าน พื้นรอบอาคาร, พื้นร้านค้า คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม.
งานทับแผ่นพื้นอาคารที่พักอาศัย คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม
3.2 โรงงานอุตสาหกรรม พื้นโกดังเก็บสินค้า, พื้นปั๊มน้ำมัน คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม.
งานเทสระว่ายน้ำ, พื้นดาดฟ้า, พื้นห้องน้ำ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-380 กก./ตร.ซม. ผสมน้ำยากันซึม ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม
คอนกรีตพิเศษ
4.1 งานเทพื้นคอนกรีตอัดแรง
 ภายหลัง
พื้น Post-Tension ที่การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วัน
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วัน
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ ได้ 280 กก./ตร.ซม. ที่ 3 วัน เพื่อการดึงลวด ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม