เช็คราคาปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ water pump เป็นอุปกรณ์ส่งน้ำเพื่อการใช้อุปโภค บริโภค ทั้งในงานเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบบำบัดน้ำเสีย นิยมใช้ระบบไฟฟ้ามากกว่าแบบน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะว่าสะดวกกว่า เพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ แต่ถ้าในที่ห่างไกลอย่างกลางแจ้งก็อาจจะต้องใช้ปั๊มน้ำระบบน้ำมันเชื้อเพลง มีหลักการทำงานคือ มอเตอร์จะหมุนให้ตัวปั๊มทำการสูบน้ำเพื่อส่งจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน และปริมาณของน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเสถียรและความสม่ำเสมอในการจ่ายน้ำออก ก่อนที่เราจะไป เช็คราคาปั๊มน้ำ เรามาทำความรู้จักกับปั๊มน้ำกันก่อน

ประเภทของ ปั๊มน้ำ ทั้ง 4 และการ เช็คราคาปั๊มน้ำ 

หากแบ่งตามการใช้งาน ก็จะประกอบไปด้วย

 • ปั๊มน้ำแรงดันสูง
 • ปั๊มน้ำแรงดันคงที่
 • ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง
 • ปั๊มไดโว่

ปั๊มน้ำแรงดันสูง

รู้จักกันโดยทั่วไปคือ ปั๊มถังกลม มีการนำมาประยุกต์ใช้งานมากมายในช่วงแรกเริ่ม ระบบการทำงานจะเริ่มจาก สูบน้ำเข้ามาเก็บที่ตัวถังความดัน และจ่ายน้ำออกไปใช้งานทั่วไป ปั๊มน้ำชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันตามบ้านพักอาศัย ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องคอยกดเปิดปิด มีกำลังส่งน้ำไปใช้ในด้านได้ดี 

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่

มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม จึงนิยมเรียกกันว่า ปั๊มน้ำถังเหลี่ยม หลักการทำงานคล้ายกับปั๊มน้ำแรงดันสูง แต่จะต่างกันที่ไม่มีถังเก็บน้ำ แต่จะเป็นถังแรงดันแทน มีคุณสมบัติคือ ทนความร้อนสูงได้ แรงดันอากาศเสถียรกว่าด้วยถังแรงดันที่บรรจุก๊าซไนโตรเจน ทำให้น้ำไหลแรงสม่ำเสมอคงที่ทุกจุดที่มีการใช้งาน นิยมใช้กันทั่วไปในตึกอพาร์ทเมนท์ ห้องแถว บ้านทาวน์โฮม หรือบ้านเดี่ยว

 

ปั๊มหอยโข่ง

ใช้แรงหนีศูนย์กลางในการทำงาน เมื่อเกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้น ความดันบริเวณศุนย์กลางของปั๊มจะลดต่ำลงจนใกล้จะเป็นสุญญากาศ ความดันอากาศภายนอกจะดันน้ำเข้ามาแทนที่บริเวณที่ความดันต่ำ และเมื่อมีน้ำเข้าไปจะทำให้ใบพัดหมุน และส่งน้ำเข้าไปใช้งานได้ เหมาะกับงานที่ใช้น้ำต่อเนื่องนาน ๆ เช่นการปลูกสวน ปลูกไร่ เพื่อการเกษตร การส่งน้ำขึ้นที่สูง อีกทั้งยังสูบได้ในปริมาณที่มาก 

 

ปั๊มไดโว่

เรียกอีกชื่อว่าปั๊มจุ่ม หรือปั๊มแช่ ใช้สูบน้ำออกจากบ่อ หรือพื้นที่ท่วมขัง มีกำลังส่งไม่มาก แต่ก็ทดแทนได้ด้วยการสูบน้ำได้ในปริมาณมาก แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

 • แบบมีลูกลอย ทำงานตามระบบลูกลอย เมื่อน้ำลดถังระดับที่ต้องการ ลูกลอยจะหยุดทำงาน
 • แบบไม่มีลูกลอย ทำงานแบบเปิดปิดสวิทช์เอง 

ทั้งนี้การดึงน้ำ กับความแรงของน้ำ จะขึ้นอยู่กับกำลังไฟของมอเตอร์

 

ตาราง เช็คราคาปั๊มน้ำ

ร้านเราขายปั๊มน้ำ อยู่ 3 ยี่ห้อ คือ

Grundfos Hitachi และ Mitsubishi

ยี่ห้อ รุ่น ราคา ราคาเดิม
HITACHI DT-P300XS+PJ 7,411 15,440
HITACHI DT-P300XS+SJ 9,456 19,700
HITACHI WM-P150XS 4,492 9,360
HITACHI WM-P200XS 5,558.40 11,580
HITACHI WM-P250XS 5,904 12,300
HITACHI WM-P300XS 6,288 13,100
HITACHI WM-P350XS 7,344 15,300
HITACHI WM-P250XV 8,364 17,425
HITACHI WM-P400XV 11,955 24,907
HITACHI WM-P750XV 15,940 33,210
HITACHI WT-P100XS 3,880 8,085
HITACHI WT-P150XS 4,334.40 9,030
HITACHI WT-P200XS 5,140 10,710
HITACHI WT-P250XS 5,544 11,550
HITACHI WT-P300XS 5,997 12,495
HITACHI WT-P350XS 9,168 19,100
HITACHI WT-P400XS 12,000 25,000
HITACHI WT-PS250XS 7,968 16,600
HITACHI WT-PS300XS 8,496 17,700
ยี่ห้อ รุ่น ราคา ราคาเดิม
MITSUBISHI CP-255R 5,145 10,500
MITSUBISHI CP-405R 7,203 14,700
MITSUBISHI EP-155R 5,341 10,900
MITSUBISHI EP-205R 6,321.00 12,900
MITSUBISHI EP-255R 6,615 13,500
MITSUBISHI EP-305R 6,909 14,100
MITSUBISHI EP-355R 7,595 15,500
MITSUBISHI EP-405R 13,475 27,500
MITSUBISHI EP-505R 14,455 29,500
MITSUBISHI IP-505R 24,500 50,000
MITSUBISHI WP-105R 4,263 8,700
MITSUBISHI WP-155R 4,851.00 9,900
MITSUBISHI WP-205R 5,880 12,000
MITSUBISHI WP-255R 6,321 12,900
MITSUBISHI WP-305R 6,713 13,700
MITSUBISHI WP-355R 10,045 20,500
MITSUBISHI WP-405R 12,936 26,400
ยี่ห้อ รุ่น ราคา ราคาเดิม
Grundfos SCALA2-550w 17,500 17,500
Grundfos KPC 24/7/365 6,100 6,100
Grundfos CMB 3-46 PM1 500w 16,900 23,326
Grundfos CMB 3-37 PT 500w 17,900 23,611
Grundfos CMB 3-46 PT 500w 19,900 26,451
Grundfos CMB 5-46 PT 900w 24,300 32,345

การติดตั้งปั๊มน้ำ

 • อย่างไรก็ดี ระยะสูบจากผิวน้ำถึงตัวปั๊มในคู่มือจะระบุไว้ว่าไม่เกิน 8 เมตร แต่ในทางปฏิบัตินั้นจะต้องเผื่อความคลาดเคลือนเอาไว้ด้วย ดังนั้น ระยะจริงที่ควรใช้จึงไม่ควรเกิน 6 เมตร
 • ระยะของข้อต่อทางน้ำเข้าไม่ควรเกิน 1 เมตร เพือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำ
 • การใช้ท่ออ่อนหรือสายยางนั้นไม่ควรทำ เพราะว่ามีความอ่อน เมื่อเกิดแรงดูดจะทำให้ท่อตีบ น้ำไม่สามารถไหลได้ หรือไหลได้ปริมาณน้อยลง ทำให้เครื่องเกิดความร้อน และเสียหายได้
 • ท่อทางน้ำเข้า และท่อทางน้ำออก ควรมาขนาดที่เท่ากัน
 • การติดตั้งวาล์วคุมน้ำไว้ที่ทั้งสองฝั่ง ควรอยู่ให้ห่างจากตัวปั๊ม ประมาณ 1 หรือ 2 ฟุต ในแต่ละข้าง เพือความสะดวกในการซ่อมบำรุง และป้องกันน้ำไหลย้อนกลับขณะไล่อากาศในปั๊ม
 • ปลายท่อสูบน้ำเข้า ควรอยูห่างจากก้นบ่อ หรือก้นถัง อย่างน้อย 1.5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เช่น ท่อสูบน้ำขนาด 1 นิ้ว ควรให้ระยะห่างระหว่างท่อ กับก้นถัง มีความห่างกัน 1.5 นิ้ว ขึ้นไป
 • ควรใส่ตัวกรองที่ปลายท่อสูบน้ำเข้า แต่ทั้งนี้ หน้าตัดทางน้ำเข้ารวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าขนาดท่อสูบน้ำเข้า
 • การต่อท่อหลายทาง หรือต่อท่อโค้งงอหลายจุด จะทำให้น้ำไหลเบาลงได้
 • ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยการติดตั้งปั๊มในที่ร่ม ไม่โดนฝน หรือแสงแดดโดยตรง
 • การติดตั้งปั๊มน้ำ ควรติดตั้งให้ห่างจากแหล่งความร้อนต่าง ๆ อย่างน้อย 2 เมตร
 • เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ควรติดตั้งปั๊มน้ำให้ห่างจากตัวผนัง 1 ฟุต เป็นอย่างน้อย
 • เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในการทำงานของตัวปั๊ม ควรมาวัสดุยืดหยุ่น เช่นแผ่นยางมารองที่ฐาน
 • กระแสไฟฟ้ากับตัวปั๊ม ต้องเป็นระบบเดียวกัน และต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินอยู่เสมอ เพื่อลดความเสียหาย และอันตรายที่จะเกิดขึ้น

หาเครื่องปั๊มแล้ว มีท่อหรือยัง เลือกดูท่อ PVC

แล้วท่อที่เราใช้ต้องใช้เกรดไหนล่ะ ?? มาหาคำตอบกัน

แล้วเราจะเลือกท่อขนาดเท่าไรกันถึงจะตรงตามต้องการ คลิกที่นี่เลย

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ อาณาจักรนายช่าง

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี