ท่อ pvc

ถ้าเราจะเอาไปใช้ในงานน้ำประปา เราจะเลือก ท่อ pvc อย่างไร เพจนี้มีคำตอบให้ครับ

สารบัญ ท่อ PVC

ท่อPVC ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน และแข็งแรง ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องใช้กับงานที่เหมาะสมด้วย เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเอาไปใช้ในงานไหนบ้าง ขนาดของท่อจะต้องใช้เท่าไหร่ ถ้าท่อใหญ่จะต้องใช้ในงานไหน ท่อเกรดอะไรถึงจะฝั่งดินได้ หรือว่าจะอยู่กลางแจ้งต่อภายนอกอย่างไร ถ้าเป็นท่อน้ำเสียจะต้องต่อแบบไหน ลาดเอียงเท่าไหร่ แรงโน้มถ่วงมีผลต่อการไหลของน้ำเสียหรือไม่ สมดุลอากาศในท่อโสโครกสำคัญอย่างไร ทำไมถึงจะต้องมีการต่อท่อระบายอากาศ และทำไมการติดตท่อระบายอากาศถึงต้องติดให้เลยหลังคาที่พักอาศัย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการเลือกใช้ท่อในงานประปากันครับ เลือกดูท่อ

หลักการพิจารณาเลือกขนาดของ ท่อ PVC ในการทำงาน

นอกเหนือจากเรื่อง ราคาของท่อ PVC เราก็ต้องพิจารณาในส่วนอื่น ๆ ด้วย เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์มากที่สุด ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาคือ

  • ปริมาณน้ำที่ไหลภายในท่อ
  • แรงดันน้ำที่ท่อสามารถรองรับไหว
  • ระยะทางในการเดินท่อ (ท่อยิ่งยาว น้ำยิ่งไหลช้า)
  • ขนาดท่อและความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อ (หากท่อใหญ่ น้ำจะยิ่งไหลผ่านเร็ว)

ขนาดของท่อเทียบกับความเร็วของน้ำที่ไหลภายใน

ตารางขนาดท่อ PVC เทียบกับความเร็วที่น้ำไหลผ่าน

ขนาดท่อ PVC

ความเร็วของน้ำในท่อ

2”-3”

0.6 – 0.8 m/s

3”-6”

0.7 – 1.0 m/s

8”-16”

0.8 – 1.2 m/s

18”-24”

0.9 – 1.4 m/s

 

การเลือกท่อ PVC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับท่อ 4 ประเภท 

  1. ท่อน้ำดี
  2. ท่อน้ำทิ้ง
  3. ท่อโสโครก
  4. ท่อระบายอากาศ

ท่อน้ำดี ท่อที่ต่อเข้ากับระบบสุขภัณฑ์ภายในบ้าน น้ำในท่อนี้คือน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการประกอบอาหาร การดื่ม และการกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ขนาดที่นิยมใช้กันคือ ขนาด 6 หุน (3/4″) ที่จะนำไปต่อกับท่อขนาด 4 หุน (1/2″) ซึ่งเป็นท่อที่ใช้ต่อกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากจะใช้ท่อที่มีการฝังดินควรใช้ PVC 13.5

 

ท่อน้ำทิ้ง ท่อที่ระบายน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไป หรือที่เรียกกันว่าน้ำเสีย ซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านการชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ภายในอาคาร ขนาดที่ใช้มักจะอยู่ที่ (1 1/2″) – 2″ เวลาต่อท่อต้องให้ท่อมีความเอียง โดยใช้ข้องอ 45 องศา เพื่อให้น้ำไหลลง เช่นเดียวกัน ถ้าหากจะฝังดินควรใช้ PVC 13.5

ท่อโสโครก ท่อน้ำขนาด 4″ ใช้เพื่อระบายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เช่น โถชักโครก ไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย ในการติดตั้งท่อชนิดนี้ควรทำให้มีความลาดเอียง โดยทุกหนึ่งเมตร ลาดลงสองเซนติเมตร เนื่องจากเป็นสิ่งปฏิกูล ท่อควรมีขนาดใหญ่และมีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อให้ท่อไม่ระบายได้ดีและไม่ตัน

ท่อระบายอากาศ คือ ท่อขนาด 2 นิ้ว ที่ใช้ต่อกับท่อระบายน้ำโดยต่อขึ้นไปจนถึงระดับหลังคาเพื่อสร้างความสมดุลของอากาศระหว่างท่อระบายอากาศกับท่อโสโครก เพื่อระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปในระดับที่เหนือหลังคาที่พักของผู้คน การติดตั้งอย่างถูกวิธีจะทำให้ เวลาเรากดน้ำหรือราดน้ำ น้ำจะเป็นตัวไล่สิ่งปฏิกูล อากาศ รวมถึงกลิ่นออกไปจากท่อ

การวางท่อ PVC นั้นโดยรวมต้องใช้เวลา และพิจารณาในด้านแรงโน้มถ่วงที่มีผลต่อการลำเลียงน้ำ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ อีกทั้งการจัดมุมท่อก็มีผลให้ความเร็วในการไหลของน้ำลดลงเช่นกัน แต่กระนั้นก็จะทำให้การเก็บงานเข้ามุมดูเรียบร้อยขึ้น ช่างทำระบบประปาจึงมักจะเลือกใช้อุปกรณ์ข้องอต่าง ๆ ที่เหมาะสม หากเป็นอาคารบ้านเรือนทั่วไปก็อาจจะไม่มีผลนัก แต่จะมีผลเมื่อเป็นอาคารสูง หรือตึกใหญ่นั่นเอง ซึ่งทำให้ต้องมีการคำนวน และคำนึงถึงความปลอดภัยมาด้วยนั้นเอง

https://www.facebook.com/Anajaknaichang