ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีโพลาร์ไวท 0.5x50x150 ซม.