แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน บานเกล็ด สีขาวใส ขนาด 0.60×1.20 ม. 1.2 มม.