แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด สีเขียวอันดามัน ขนาด1.05×5 ม.