พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม.