พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่นโพรเทคชั่น ขนาด 600 x 1200 x 4 มม.