ครอบสันหลังคา ไตรลอน สีไอซ์ซี่ บลู 2.75×51.5×16.5 ซม.