ครอบสันตะเข้ ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 27.5x52x15.5 ซม.