คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว คือ คอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่สามารถแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานด้วย อีกทั้งยังเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดให้เลือกใช้อย่างหลากหลายอีกด้วย เช่น คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 180 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 350 เป็นต้น คอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นปูนที่สามารถแข็งตัวได้เร็วภายในเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วย และยังสามารถรับแรงอัดได้มากตามการใช้งานด้วย อีกทั้งยังสามารถรับแรงอัดได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไปอีกด้วย ซึ่งหากครบเวลาที่กำหนดตัวคอนกรีตก็จะมีคุณภาพเต็มที่อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันคอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวยังเป็นที่นิยมในการใช้งานอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการใช้ในงานการสร้างสะพาน การสร้างถนน การทำเสา เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในยุคสมัยที่เร่งรีบในปัจจุบันด้วย อีกทั้งหารต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานควรเลือกให้มีการบ่มคอนกรีต วิธีการผลิต และขั้นตอนการขนส่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปของคอนกรีตผสมเสร็จ

ทำความรู้จักกับคอนกรีตผสมเสร็จ

ก่อนรู้จักกับ คอนกรีตผสมเสร็จ มาทำความรู้จักกับ คอนกรีต กันก่อนว่า คอนกรีต คือ การผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำ ซึ่งสมัยก่อนจะมีคอนกรีตผสมเสร็จนั้น การก่อสร้างนั้น ต้องใช้เวลานานกว่าปัจจุบัน เนื่องจากต้องการสั่ง หิน ปูน ทราย ไปผสมกับเครื่องโม่ที่หน้างานก่อสร้าง จนได้ออกมาเป็นคอนกรีต ก่อนนำไปเทตามจุดที่ต้องการ

จนปัจจุบันมี คอนกรีตผสมเสร็จ ที่อำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างมาก ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีต จากแพลนท์คอนกรีต ที่ใกล้หน้างานที่สุด และวิ่งไป ส่งถึงหน้างานพร้อมเทคอนกรีตจากรถโม่ ช่วยประหยัดทั้งค่าแรง และเวลา รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพได้อีกด้วย

โดยคอนกรีตผสมเสร็จ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆที่ใช้กันในบ้านเรา คือ

  1. คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป
  2. คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม

โดยมีการแบ่งประเภทตาม Slump ด้วย (Slump คือ ค่าความหนืดของคอนกรีต หาก Slmup น้อย คอนกรีตจะไหลได้ดี) ได้แก่ Slump ปกติ Slump 0 นอกจากนี้หน่วยที่ใช้เรียก ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในบ้านเรา จะใช้ทั้ง Cube และ Cylinder แต่นิยมใช้ Cube มากกว่า (สามารถดูตารางเปรียบเทียบ คอนกรีต (รอบทความออก))

การสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

  1. แจ้ง ประเภทคอนกรีตที่ใช้ พร้อมกับระบุ KSC และหน่วยเรียก (Cube / Cylinder)
  2. แจ้งสถานที่หน้างาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเท (เช่น ขอราง PVC ด้วย)
  3. ตรวจสอบใบเสนอราคา ระบุวันที่ต้องการใช้
  4. ชำระเงิน
  5. เตรียมหน้างานให้พร้อม เมื่อคอนกรีตไปถึง สามารถเทได้เลย

ข้อควรระวังในการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

  1. หากหน้างานไม่พร้อม ควรแจ้งโรงงานล่วงหน้า ก่อนรถขนส่ง จะวิ่งออกจากแพลนท์​ (เพราะเมื่อผสมคอนกรีตแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ นำกลับไปใช้ใหม่ได้)
  2. หากฝนตก กรุณาแจ้งโรงงานล่วงหน้า
  3. การสั่งคอนกรีตผิดประเภท (เช่น สั่งกันซึม แต่ไปส่งเป็นธรรมดา และไม่ได้ตรวจสอบกัน)

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 180ksc (CUBE)

฿2,580.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 210ksc (CUBE)

฿2,620.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 240ksc (CUBE)

฿2,660.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 280ksc (CUBE)

฿2,700.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 300ksc (CUBE)

฿2,740.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 320ksc (CUBE)

฿2,780.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 350ksc (CUBE)

฿2,830.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 380ksc (CUBE)

฿2,890.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 400ksc (CUBE)

฿2,960.00

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว 420ksc (CUBE)

฿3,030.00