ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จากธรรมชาติ แข็งแรง แกร่ง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ปราศจากใยหิน ไม่ลามไฟ ปลวก มอด แมลงไม่กัดแทะอีกด้วย สามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร หลากหลายด้วยไอเดียตกแต่งบ้าน ตอบสนองทุกการดีไซน์ของผู้อาศัย มีหลายขนาดให้ได้เลือกใช้ ตอบสนองได้ทุกการออกแบบ มอบความโดดเด่นของลายไม้ที่สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนอง การออกแบบทั้งพื้นผิว แบบเรียบและแบบลอนลูกฟูก ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

การติดตั้งไม้พื้น

1.หากติดตั้งบนโครงตงเหล็ก เหล็กที่ใช้สำหรับสร้างตง ควรเป็นเหล็กรูปพรรณที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องได้มาตรฐานสำหรับอาคารอีกด้วย เหล็กรูปพรรณมีหน้าตัดเป็นเหลี่ยม และจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่บิดเบี้ยว เพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหลุด หลวม เมื่อพื้นต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ

1.1ไม้ตกแต่งพื้นหนา 4นิ้ว ควรมีระยะห่างตงไม่เกิน 25 เซนติเมตร

1.2 ไม้พื้นหนา 6นิ้ว 8นิ้ว และ 12นิ้ว ระยะห่างตงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

โดยใช้สกรูปลายสว่าน 45 มิลลิเมตร ยิงยึดไม้พื้นเข้ากับตงเหล็ก

2.หากต้องการติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ต้องปรับระดับและทำความสะอาดพื้นคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก คราบมัน โดยใช้กาวซีเมนต์ปาดลงบนพื้นคอนกรีตขนาดความสูงประมาณ 6-8 มิลลิเมตร และปาดกาวบาง ๆบนหลังไม้พื้น กดปลาย2ข้างให้แน่น และทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงทาสีด้วยสีที่ทาไม้พื้นโดยเฉพาะ

ก่อนเริ่มการติดตั้งนั้น

1.พื้นที่ที่จะทำการติดตั้งต้องสะอาดเสมอ ปราศฝุ่นละออง ครบไขมัน หากมีเศษปูน ต้องทำการล้างออกเสียก่อนด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงปล่อยให้แห้งก่อนทำการติดตั้ง

2.ในการติดตั้งภายนอกอาคาร จะต้องมีพื้นที่ลาดเอียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังและน้ำต้องไหลผ่านได้สะดวกและรวดเร็ว

3.การติดตั้งภายในอาคาร พื้นต้องเรียบเสมอกัน ก่อนทำการติดตั้ง ต้องไม่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ถ้าเป็นให้ทำการปรับก่อนให้เรียบร้อย

4.นำไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด มาวางลงพื้นซีเมนต์ที่จะติดตั้ง โดยให้วางตามความยาวของพื้นในกรณีติดตั้ง ภายนอกให้ทำการติดตั้งไปในทิศทางที่ลาดเอียง เพื่อให้น้ำไหลออกมาได้สะดวกอีกด้วย

5.ให้ใช้สว่านเจาะไม้ขนาด1/8 -1หุน เจาะห่างจากทั้งแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 1นิ้ว เพื่อป้องกันการแตกหัวแผ่น หลังจากนั้นเจาะทุก50เซนติเมตร จนสุดไม้และยกไม้ขึ้น ในการเจาะควรมาร์คจุดเพื่อหาตำแหน่ง ของการติดตั้งพุกแล้วจึงยกไม้ขึ้น ทำการฝังพุกเบอร์7 จนครบทุกตำแหน่ง และตรงบริเวณรอยต่อทางด้านหัวไม้ จะต้องทำการเว้นอย่างน้อย 50-100มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ขยับในกรณีที่ติดตั้งแล้ว

ข้อแนะนำ

  1. ไม่นำไม้คอนวูด ไปใช้ในงานโครงสร้างหลัก

2.ในกรณีที่ต้องติดตั้งไม้พื้นคอนวูดหน้า 12นิ้ว ที่มีความสูงเกิน 50 เซนติเมตร ต้องมีแผ่นบอร์ดซับแรงก่อนปูไม้พื้นทุกครั้งเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

3.ห้ามนำไม้พื้นติดตั้งบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ หรือ มีความชื้นสูงเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม้พื้นบวมได้

4.การทาสีผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ให้คำนึงถึงกระบวนการทาสีของผู้ผลิตสีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ข้อแนะสำหรับผู้ติดตั้งและใช้งาน

  1. สามารถปรับเปลี่ยนขนาดเหล็กได้ ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  2. ในการติดตั้งไม้คอนวูดทุกผลิตภัณฑ์ จะต้องยึดห่างจากขอบหน้าไม้ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการแตกร้าวบริเวณหัวแผ่น
  3. การติดตั้งด้วยปืนลม จะต้องติดตั้งกับโครงเคร่าไม้ธรรมชาติเท่านั้น และต้องเลือกตะปูชนิดหัวตัวที (T) เท่านั้น
  4. ในการเลือกวัสดุโครงเคร่า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

4.1 ในการเลือกใช้โครงเคร่าเหล็ก หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องทาสีกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

4.2 ในการเลือกใช้โครงเคร่าไม้ธรรมชาติ ต้องผ่านการอบมาแล้วเพื่อป้องกันการบิดงอ และหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ต้องทาน้ำยากันปลวกทุกตำแหน่ง เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

  1. ในการตัด สามารถใช้เลื่อยลันดาหรือเลื่อยวงเดือน ชนิดมือถือหรือตั้งโต๊ะได้ โดยการเปลี่ยนเป็นใบตัดซีเมนต์
  2. เวลาตัดจะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ผู้ตัดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย เช่น หน้ากากอนามัย
  3. การเก็บหัวสกรูและรอยต่อแผ่น ต้องใช้ PU (โพลียูริเทน) เท่านั้น
  4. ห้ามใช้วัสดุประเภทยิปซั่ม, ประเภทแด็ป, ประเภทเคมีโป๊ว เพราะอาจทำให้เห็นรอยแตกร้าวในภายหลังได้
  5. ในการยกหรือการเคลื่อนย้าย ต้องยกให้ถูกท่าและจำนวน 2 คน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการปฏิบัติติงาน