เหล็กปลอก

เหล็กปลอก คือ เหล็กที่มีการผลิตขึ้นมาจากการนำเหล็กเส้นมาดัดให้เป็นรูปทรงเหมือนกับสิ่งก่อสร้างคอนกรีตต่างๆ เช่น เสา เสาเข็ม คาน เป็นต้น ซึ่งเหล็กปลอกเป็นเหล็กเสริมคอนกรีตคือเป็นเหล็กที่มีไว้เพื่อเสริมแรงดึงให้กับคอนกรีต ซึ่งมีหน้าที่เสริมกำลังให้กับคอนกรีตอยู่ภายในสิ่งก่อสร้าง และ จะอยู่ในแนวขวางเพื่อให้สามารถรับแรงเฉือนได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหล็กที่นำมาผลิตขั้นส่วนใหญ่ที่นำมาใช้กันคือเหล็กเส้นกลม และ เป็นเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 6 มม. ซึ่งจะเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงมาก และ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย เนื่องจากคอนกรีตปกติทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงอัด แรงกดทับ ได้ดี และ มีกำลังอัดสูงแต่คอนกรีตทั่วไปนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงดึงได้น้อยมาก จึงจำเป็นที่จะใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงมาเสริมเพิ่มเติมแรงดึงให้มากขึ้น และ เหล็กปลอกยังช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว อีกทั้งยังช่วยให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และเหล็กปลอกยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดอีกด้วย คือ เหล็กปลอกเดี่ยว และเหล็กปลอกเกลียว ซึ่งเหล็กปลอกเดี่ยวจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าเหล็กปลอกแบบเกลียว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวนั้นสามารถป้องกันการหัก และการแตกของคอนกรีตได้มากกว่า ในการใช้งานหรือติดตั้งเหล็กปลอกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับช่างหรือวิศวกรที่มีความรู้และควบคุมดูแลการก่อสร้างนั้น ๆ อยู่

การผลิตเหล็กปลอก

ในการผลิตเหล็กปลอกนั้นจะเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการนำเหล็กเส้นมาดัดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เหมือนกับรูปแบบของโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ  ซึ่งจะผลิตโดยการใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพการผลิต เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต อีกทั้งเหล็กจะมีขนาดและคุณภาพที่เท่ากันตามมาตรฐาน ซึ่งจะต่างจากการผลิตที่ใช้แรงงานคนดัดเหล็ก และจะมีความบิดเบี้ยวของเหล็กอีกทั้งเหล็กยังมีความยาวที่ไม่เท่ากันอีกด้วย เพราะแรงงานของคนงานแต่ล่ะคนไม่เท่ากันจึงทำให้การผลิตเหล็กปลอกนั้นผลิตเหล็กปลอกที่มีขนาดและความยาวไม่เท่ากันนั้นเอง

ข้อดีในการใช้งานเหล็กปลอก

  1. ในการใช้งานเหล็กปลอกนั้นสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงคนงาน เพราะในการใช้งานเหล็กปลอกในงานก่อสร้างนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงคนงานที่เยอะๆ นั้นเอง
  2. ข้อในการใช้งานเหล็กปลอกนั้นก็คือสามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ อีกทั้งในการใช้งานยังสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากอีกด้วย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างนั้นเสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่กำหนดด้วย
  3. เหล็กปลอกเป็นเหล็กที่มีคุณภาพและในการผลิตยังเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐานอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้จริงและในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทันทีมากอีกด้วย
  4. เหล็กปลอกสำเร็จรูปนั้นเป็นเหล็กที่มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูก ซึ่งในการใช้งานสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

เหล็กปลอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

  1. เหล็กปลอกเดียว เป็นเหล็กที่ได้จากการผลิตโดยการนำเหล็กเส้นกลมมาดัด โดยเครื่องจักรที่มีความล้ำสมัยและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการผลิตอีกด้วย แล้วทำการดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามรูปทรงของคอนกรีต ในการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวจะใช้เป็นเหล็กประคองเหล็กให้ยืนโดยจะอยู่ภายในเหล็กแกนเสา และจะใช้งานเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กปลอกจะทำหน้าที่เป็นเหล็กเสริมกำลังในการรับแรงอัดและการรับแรงดึงให้กับโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานเป็นเหล็กเสริมให้กับคอนกรีตได้อย่างหลากหลายมากอีกด้วย เช่น เป็นเหล็กเสริมให้กับเสา เป็นเหล็กเสริมให้กับคาน เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวนั้นสามารถกำหนดความห่างของเหล็กปลอกเดี่ยวได้อีกด้วย และทำให้ในการใช้งานเหล็กปลอกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เหล็กปลอกเกลียว เป็นเหล็กที่มีรูปร่างที่มีลักษณะรูปเกลียวทั้งเส้นเลย ในการใช้งานต้องใช้เหล็กปลอกเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กปลอกเกลียวเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงมากและมีความทนทานสูงมากอีกด้วย และยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังครอบคอนกรีตหรือครอบคานได้ทั้งเส้น ซึ่งในการใช้งานเหล็กปลอกเกลียวจะมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างจะซับซ้อน มากกว่าการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวอยู่มาก แต่ถึงยังไงเหล็กปลอกเกลียวก็ยังได้รับความนิยมในการใช้งานมากอยู่ดี เนื่องจากในงานก่อสร้างต้องการคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานของเหล็กปลอกนั้นเอง