คุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกใช้เหล็กเส้นที่มั่นใจและได้คุณภาพ

คุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกใช้เหล็กเส้นที่มั่นใจและได้คุณภาพ สำหรับการสร้างบ้านให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด หรือ การที่เราทำการต่อเติมบ้าน มีหลายปัจจัยที่ทำให้เราต้องนึกถึง นอกจากความสวยงาม แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นก็คือความแข็งแรง และ มั่นคงของตัวบ้าน เราต้องทำการพิจารณาหลายๆอย่างรวมไปถึงโครงสร้างหลักภายในตัวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่คนจะสร้างบ้านต้องควรรู้ ส่วนหนึ่งของโครงสร้างนั้นก็คือเหล็กเส้น ที่เลือกนำมาใช้ หากโครงสร้างมันไม่แข็งแรง อาจจะทำให้ตัวบ้านเกิดความเสียหาย เช่น ทรุด ไม่มั่นคง และทำให้มีค่าใช้จ่ายต้องซ่อมแซมตามมา จำเป็นที่จะต้องเลือกเหล็กเส้นที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกใช้เหล็กเส้นที่มั่นใจและได้คุณภาพ

คุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกใช้เหล็กเส้นที่มั่นใจและได้คุณภาพ 5 สิ่งที่เราควรรู้

  1. ตัวนูนบนเนื้อเหล็ก ตามมาตรฐานการผลิต และ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งเหล็กเส้นกลม , เหล็กเส้นข้ออ้อย จะต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้บนตัวเนื้อเหล็กทุกเส้น ได้แก่ เครื่องหมายการค้า โรงงานของผู้ผลิต ประเภทของสินค้า ชั้นของคุณภาพ ขนาด และ การบวนการผลิตเช่น EF หากแสดงรายละเอียดครบถ้วนก็แน่ใจได้เลยว่าเป็นเหล็กเส้นที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ที่มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน
  2. ผิวเหล็ก เหล็กเส้นกลม ต้องมีลักษณะผิวที่เรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ไม่มีเป็นลูกคลื่น ต้องหน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ผิวไม่มีรอยปริแตก ในขณะที่เหล็กเส้นข้ออ้อย ต้องมีระยะห่างของบั้งต้องเท่ากัน และ สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ผิวต้องไม่มีรอยปริแตกร้าว
  3. ขนาด และ น้ำหนัก เหล็กเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และ น้ำหนักที่ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ เช่น เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาดบนเนื้อตัวเหล็ก 9 เมื่อเราทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องได้อยู่ที่ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ประมาณ 499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร ซึ่งปกติที่เหล็กเส้นจะมีความยาวของเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
  4. ดัดโค้งได้ สามารถทำการดัดโค้งได้โดยที่ไม่ปริแตก เหล็กเส้นก่อสร้าง มักจะถูกนำมาดัดเพื่อให้เข้ากับรูปทรงของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเหล็กเส้นที่ดีเมื่อทำการดัดโค้งตามมาตรฐานต้องไม่ปริแตก และ ไม่หักง่าย
  5. ไม่เป็นสนิม เหล็กเส้นที่ดีต้องมาเป็นสนิมขุม เพราะว่าสนิมขุมจะกัดกินเข้าไปในเนื้อเหล็กเส้น ทำให้ความแข็งแรงของเหล็กเส้นนั้นลดลง ในขณะที่สนิมผิวสามารถเกิดบนผิวของเหล็กได้ แต่จะไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน และ กำลังของเหล็กเส้น โดยวิธีสังเกตสนิมผิว ก็คือให้ใช้ผ้า หรือ กระดาษทรายขัดตรงบริเวณที่เป็นสนิม ถ้าสนิมนั้นสามรถหลุดออกมาง่านไม่มีรอยฝังลึกในเนื้อเหล็กเส้น แสดงว่าเป็นสนิมผิวที่สามรถใช้งานได้ แต่ถ้าขัดผิวแล้วเราพบว่ามันฝังลึกในเนื้อเหล็กเส้น หรือ ขัดไม่ออก แสดงว่าเป็นสนิมขุม แนะนำไม่ควรนำมาใช้งานเด็ดขาด

https://www.facebook.com/Naichangnetwork/