สร้างสระว่ายน้ำแบบไหนไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

ควรหาข้อมูลก่อนที่จะทำการ สร้างสระว่ายน้ำ

ก่อนที่จะทำการ สร้างสระว่ายน้ำ นั้น ควรทำการหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ สระว่ายน้ำให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาการชำรุด หรือต้องซ่อมแซม สระว่ายน้ำหลังจาก ที่ทำการสร้างเสร็จ

สร้างสระว่ายน้ำ

สารบัญ

จำเป็นควรมีความรู้เรื่องดังต่อไปนี้

  1. เรื่องของโครงสร้าง ของสระว่ายน้ำ ซึ่งต้องการสร้าง สระว่ายน้ำ มีที่มีคุณภาพ และ สามารถใช้งาน ได้เป็นอย่างดีนั้น จำเป็นที่จะต้อง ศึกษาหาข้อมูล ให้ดีก่อนทำการ สร้างสระว่ายน้ำ และ สระว่ายน้ำจะมี แบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ แบบคอนกรีต และ แบบสำเร็จรูป นั้นเอง
  2. เรื่องของระบบน้ำ หมุนเวียนน้ำเสีย ของสระว่ายน้ำ ซึ่งจะมีระบบน้ำ ของสระว่ายน้ำนั้น อยู่สองระบบ คือ ระบบสกิมเมอร์ และ ระบบน้ำล้น
  3. เรื่องของระบบ บำบัดน้ำเสีย ของสระว่ายน้ำจะมีสามแบบ ด้วยกัน คือ ระบบเกลือ ระบบคลอรีน และ ระบบโอโซน

ข้อควรคำนึงก่อนทำการสร้างสระว่ายน้ำ

พื้นที่จะทำการสร้าง สระว่ายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม่

ก่อนที่จะทำ การสร้างสระว่ายน้ำ ควรทำการตรวจสอบ พื้นที่ภายใน บริเวณบ้านเสียก่อน ว่าพื้นที่ ที่จะทำการสร้างสระว่ายน้ำนั้น มีความเหมาะสม ต่อการสร้างสระว่ายน้ำหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีพื้น และ ขนาดความยาว ของสระว่ายน้ำ ที่เหมาะสมอีกด้วย

ลักษณะ และทรงของสระว่ายน้ำ

ส่วนใหญ่ใน ปัจจุบันนั้น มีการสร้างสระว่ายน้ำ ในรูปทรงที่ หลากหลาย ทั้งรูปเรขาคณิต รูปทรงอิสระ ซึ่งสามารถสร้างได้ ตามแบบที่ต้องการ แต่ก็ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมการใช้งาน ง่ายต่อการทำความสะอาด และ การซ่อมแซม เมื่อหากเกิดปัญหา

ตำแหน่งที่จะสร้างสระว่ายน้ำ

เรื่องตำแหน่ง ที่จะทำการ สร้างสระว่ายน้ำนั้น เป็นเรื่องที่มี ความสำคัญอีก อย่างหนึ่ง เพราะต้องเลือก ตำแหน่งให้มี ความเหมาะสม สร้างให้สามารถ มองเห็นสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังต้องดู ทิศทางของแสงแดด ประกอบด้วย

โครงสร้างของสระว่ายน้ำที่มีความต้องการสร้าง

  1. โครงสร้างแบบคอนกรีต สระว่ายน้ำแบบนี้ เป็นสระว่ายน้ำ ที่มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง เพราะผนัง และ พื้นของสระว่ายน้ำ ทำด้วยคอนกรีต และ ยังมีการใส่เหล็กเสริม เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง มากเพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นสระว่ายน้ำ ที่มีการสร้าง รูปทรงของสระว่ายน้ำ ได้ตามที่ต้องการ ได้เพราะสามารถสร้าง ได้อย่างอิสระนั้นเอง
  2. โครงสร้างสระว่ายน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส เป็นโครงสร้างสระว่ายน้ำ สำเร็จรูปที่มีการผลิต มาจากวัสดุที่เป็น polymer นั้นเอง อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ ที่สร้างมาจากพลาสติก และ เหล็กที่มีคุณภาพ เป็นโครงสร้าง สระว่ายน้ำอีก ตัวเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำ ที่มีราคาที่ค่อนข้างถูก สามารถทำการสร้างได้ง่าย จึงทำให้งานเสร็จได้เร็ว แต่ที่ข้อจำกัด คือมีรูปทรง ของสระว่ายน้ำให้ เลือกค่อนข้างน้อย

วัสดุปูพื้นสระว่ายน้ำ

กระเบื้องที่ใช้ ในการปูพื้นสระว่ายน้ำนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ เป็นกระเบื้องโมเสค เป็นกระเบื้อง ที่มีขนาดที่เล็ก เนื่องจากเป็น กระเบื้องที่มีรูปแบบ ให้เลือกใช้งาน ที่หลากหลาย และ มีความสวยงาม เป็นกระเบื้องที่สามารถ ใช้ได้ในงานที่ต้องโดน กับความชื้น หรือ น้ำอยู่ตลอดเวลา สามารถเลือก มาตกแต่งสระว่ายน้ำ ได้ตามที่ต้องการ

ต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งริมสระว่ายน้ำ

ในการเลือกต้นไม้ มาตกแต่งริม สระว่ายน้ำนั้น ควรเลือกต้นไม้ ที่สามารถสร้างร่มเงา และสามารถบัง แสงแดดได้ดี แต่ไม่ควรเลือกต้นไม้ ที่มีการออกผล และ ดอกที่มากจนเกินไป  เพราะเมื่อหากเกิด การร่วงหล่นของ ใบไม้ลงไปในสระน้ำ ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้น้ำนั้น  เกิดความสกปรก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุ ที่จะทำให้เกิดปัญหา ตามมาภายหลัง

ระบบน้ำของสระว่ายน้ำ

ในปัจจุบันระบบน้ำ ของสระว่ายน้ำ ที่นิยมใช้กัน จะมีอยู่ด้วยกันสองแบบ คือ

  1. ระบบสกิมเมอร์ เป็นระบบบำบัด และ หมุนเวียน้ำที่ส่วนใหญ่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ในปัจจุบันมีการพัฒนา ระบบนี้ให้สามารถใช้งาน ได้อย่างง่าย และ สะดวกมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นระบบ ที่มีเครื่องกรอง ที่สำเร็จรูปไม่จำเป็น ที่จะต้องมีการเดินท่อ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่าย ที่ค่อนข้างน้อยอีกด้วย
  2. ระบบน้ำล้น เป็นระบบบำบัดน้ำด้วย การปล่อยน้ำให้ล้น ออกมาแล้วทำการพักน้ำ แล้วทำการกรองน้ำ ในห้องเครื่องกรอง ระบบนี้จะทำให้ ระดับน้ำนั้นอยู่ที่ บริเวณขอบสระพอดี ที่ให้ดูมีความสวยงาม

ระบบการบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำ

  1. ระบบคลอรีน ซึ่งระบบนี้เป็นระบบ ที่ได้รับความนิยม มากในปัจจุบัน เป็นระบบบำบัดน้ำ ที่มีราคาค่อนข้างที่จะถูก มีคุณสมบัติ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้หากในน้ำมีค่าพีเอชอยู่ที่7.2-7.8 นั้นเอง
  2. ระบบน้ำเกลือ เป็นระบบบำ บัดน้ำที่มีราคา ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นระบบ ที่มีการฆ่าเชื้อ ที่ไม่มีความเป็นอันตราย
  3. ระบบโอโซน เป็นระบบบำบัดน้ำ ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถทำการ ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าวิธีอื่น ๆ ซึ่งเป็นระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อเสียคือ มีระบบในการฆ่าเชื้อที่น้อยกว่าระบบอื่น ๆ

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การทำความสะอาด สระว่ายน้ำเป็นสิ่ง ที่จะต้องมีการคำนึงถึง เพราะความสะอาด จะส่งผลต่อสุขภาพ ของผู้ใข้งาน และ บุคคลในบ้าน ดังนั้นควรทำความสะอาด สระว่ายน้ำเป็นประจำ เพราะให้มีความสะอาด และ ช่วยให้บำบัดน้ำได้ ง่ายมากยิ่งขึ้น และ เพื่อป้องกันปัญหา การชำรุดเสียหาย ในภายหลังอีกด้วย

ข้อควรรู้เพิ่มเติม
หากพบปัญหา ของสระว่ายน้ำ ควรทำการ ซ่อมแซมทันที เพื่อให้ปัญหา ไม่บานปลาย เพราะหาปล่อยทิ้งไว้ ไม่ทำการซ่อมแซม อาจจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

***สนใจวัสดุอุกรณ์ก่อาสร้าง สามารถสั่งซื้อกับเราได้ที่นี่***

**LINE : NaichangNetwork

Tel.086-341-9908**

***กลับหน้าสารบัญ***