สินค้าเกี่ยวกับ ยิปซั่มบอร์ดดูสินค้าทั้งหมด

เปรียบเทียบผนังที่ฉาบด้วย มอร์ตาร์ฉาบทั่วไป กับ ปูนฉาบGypsum

หากเรานำปูนซีเมนต์ไปใช้งานไม่ถูกประเภท จะทำให้เกิดปัญหาในการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น นำปูนฉาบอิฐมวลเบา ไปฉาบผนังอิฐมอญ
เป็นต้น ดังนัIนการใช้ปูนซีเมนต์ให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากก  ถ้าเลือกใช้ปูนผิดชนิด ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา เช่น เกิดรอยแตกร้าว พื้นผิวยึดเกาะไม่ดี ไม่ได้งานตามที่กำหนด ต้องกลับมาแก้งานใหม่รวมถึงทำให้เสียเวลาทำงานเยอะกว่าเดิมมาก
 ปูนซีเมนต์เป็นปูนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่สำหรับงานที่ต้องฉาบภายใน การใช้ปูนฉาบยิปซัมบอร์ดจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการฉาบเพราะเป็นปูนฉาบภายในโดยเฉพาะ  ถึงแม้ว่าปริมาณของปูนจะน้อยกว่าก็ตาม ปูนฉาบยิปซัมบอร์สามารถฉาบได้พื้นที่ที่มากกว่า    

ปูนซีเมนต์ทั่วไป

 • เมื่อผสมน้ำแล้วจะได้ปริมาณปูนที่เกือบจะเท่ากัน น้ำหนักเบากว่า 

 • มีค่าหดตัวน้อยกว่า 3 เท่า จึงไม่เกิดรอยร้าว

 • ไม่จำเป็นต้องสลัดดอกหรือเพิ่มน้ำยายึดเกาะ ยึดเกาะได้ดีกว่า 

 • สามารถกันความร้อนได้ ทำให้บ้านเย็นขึ้น

 • มีค่าเป็นกลาง(pH 7) ไม่กัดมือช่าง

 • ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า

 • ใช้งานเฉพาะภายใน

ปูนฉาบยิปซั่ม

 • น้ำหนักมากกว่า

 • เกิดรอยร้าว รอยแตกรายงาได้ง่าย

 • ผิวหน้าหลุดร่อนได้ อาจจะต้องแก้งานภายหลัง

 • ค่าการอมความร้อนมาก

 • เป็นด่าง(pH 13-14)

 • ใช้เวลาในการทำงานนาน

 • ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

 ปูนฉาบซีเมนต์ทั่วไปจะฉาบผนังได้ทั้งภายในและภายนอก แต่หากเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งานแล้ว เรียกได้ว่าปูนฉาบยิปซั่มเป็นปูนที่สะดวกต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อผู้อาศัย ปูนฉาบยิปซัมช่วยให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น กันร้อนและยึดเกาะได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไป 

 

facebook.com/naichangnetwork